Senaste bloggar

 • Hur valdes daghem till försöket med tvåårig förskoleundervisning?

  Blog 9.12.2021

  Hur valdes daghem till försöket med tvåårig förskoleundervisning?

  I Finland genomförs ett unikt försök för förskoleundervisning som varar längre än ett år enligt regeringsprogrammet I den här bloggen berättar vi mer om bakgrunden till forskningen och hur olika daghemsgrupper lottades ut till försöks- och kontrollgrupper runt om i Finland.

 • Vad fungerar? Lärdomar från utvärderingar av aktiv arbetsmarknadspolitik

  Blog 17.11.2021 Professori Andrea Weber

  Vad fungerar? Lärdomar från utvärderingar av aktiv arbetsmarknadspolitik

  Ekonomiernas snabba omstart efter nedstängningarna i samband med covid-19 medför utmaningar för arbetsmarknaden. För att hitta lösningar på dessa utmaningar riktar beslutsfattarna blicken till tidigare erfarenheter av aktiv arbetsmarknadspolitik (ALMP). Det ser ut som om tidigare resultat skulle...

 • På landsbygden behövs andra metoder för att minska utsläppen från vägtrafiken än i städerna

  Blog 29.9.2021

  På landsbygden behövs andra metoder för att minska utsläppen från vägtrafiken än i städerna

  Med tanke på klimatmålen är det i princip enkelt att minska utsläppen från vägtrafiken – det ska bara köras betydligt mindre med förbränningsmotorbilar. På landsbygden är utsläppen per hushåll fortfarande stora, medan största delen av de totala utsläppen sker i städerna. Utsläppen bör reduceras p...

 • Global minimibolagsskatt och beskattningsrättsreform

  Blog 6.7.2021 Jonatan Kanervo, Seppo Kari, Emma Tuomi och Marika Viertola

  Global minimibolagsskatt och beskattningsrättsreform

  I juni enades G7-länderna preliminärt om en global miniminivå för bolagsskatt och om en reform av fördelningen av beskattningsrätten mellan länder. G20-mötet i juli kommer att bli en större utmaning. På lång sikt är reformen osannolikt en lösning på problemen med den internationella bolagsbeskatt...

 • Bränsleskatten i Finland är inte särskilt riktad mot låginkomsttagarna

  Blog 20.5.2021 Anna Sahari (VATT) ja Kimmo Palanne (VATT)

  Bränsleskatten i Finland är inte särskilt riktad mot låginkomsttagarna

  Utsläppsminskningsmålen för vägtrafiken kommer knappast att uppnås, om priset på körning inte stiger även för bensin- och dieseldrivna personbilar. Bränslebeskattningen är ett effektivt sätt att minska utsläppen, och den riktas inte särskilt mot låginkomsttagarna. Återvinning av skatteinkomsterna...

 • I mätarna för beredningen av ekonomipolitiken saknas minskad biologisk mångfald

  Blog 18.2.2021 Anni Huhtala (VATT)

  I mätarna för beredningen av ekonomipolitiken saknas minskad biologisk mångfald

  Huvudbudskapet i Dasguptas rapport är att ekonomin inte är fristående från naturen. Människornas, hushållens och företagens verksamhet utgår från kapitalresurser. Att naturen inte har ansetts vara ett kapital, dvs. en källa till förmögenhet och välstånd, på samma sätt som mänskligt och produktion...

 • Den finska välfärdsstaten lyckades väl med att lindra följderna av coronakrisen för låginkomsttagare och ekonomisk ojämlikhet

  Blog 20.1.2021 Tomi Kyyrä (VATT), Jukka Pirttilä (HY ja VATT) ja Terhi Ravaska (VATT)

  Den finska välfärdsstaten lyckades väl med att lindra följderna av coronakrisen för låginkomsttagare och ekonomisk ojämlikhet

  Utgående från det aktuella materialet i Situationsrummet har vi kunnat följa med coronapandemins och de begränsande åtgärdernas effekter på situationen för olika arbetstagare och företag. Men vilken effekt har coronakrisen haft på tillgängliga inkomster, låginkomsttagare och ekonomisk ojämlikhet?

 • Finland och reformen av den internationella bolagsbeskattningen

  Blog 25.6.2020 Seppo Kari, Ilpo Kauppinen, Olli Ropponen

  Finland och reformen av den internationella bolagsbeskattningen

  Det behövs en reform av den internationella bolagsbeskattningen, men inget av de hittills föreslagna skattereformerna fyller riktigt måttet. En gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) för EU skulle medföra ändringar i den internationella beskattningen och begränsa vinstöverföringar. Samtidi...

 • Aktiveringsmodellen strulade till utvärderingen av basinkomstförsöket – eller gjorde den det?

  Blog 25.6.2020 Kari Hämäläinen, Jouko Verho

  Aktiveringsmodellen strulade till utvärderingen av basinkomstförsöket – eller gjorde den det?

  Aktiveringsmodellen försvårade tolkningen av vilka effekter basinkomstförsöket haft på sysselsättningen, men i slutändan spelar det just ingen roll. I vilket fall som helst är beräkningarna noggrannare än vad som finns att tillgå om någon annan sysselsättningsåtgärd: basinkomsten hade en så liten...

 • EU drömmer om en grön utveckling men det går motigt för miljöinnovationer – hur står det till i Finland?

  Blog 2.6.2020 Anni Huhtala

  EU drömmer om en grön utveckling men det går motigt för miljöinnovationer – hur står det till i Finland?

  Europeiska kommissionen hann vid årsskiftet offentliggöra sitt klimatprogram, den gröna given. Programmet debatterades också här hemma i riksdagen strax innan coronapandemin bröt ut. Medan EU planerar räddningspaket med anledning av pandemin, är det läge att dra sig till minnes investeringsplanen...

 • En långvarig arbetslöshet leder till en kostsammare ekonomisk kris

  Blog 29.4.2020 Jouko Verho

  En långvarig arbetslöshet leder till en kostsammare ekonomisk kris

  Pandemin till följd av coronaviruset har lett till en global ekonomisk kris. Nu då vi kommit över den första chocken har en diskussion om de ekonomiska följderna blossat upp. Det är uppenbart att Finland kommer att störtdyka ner i en recession. Ingen vet hur djup recessionen blir. Ett gemensamt d...

 • Förändrar coronakrisen den offentliga sektorns uppgifter inom ekonomin?

  Blog 15.4.2020 Kaisa Kotakorpi

  Förändrar coronakrisen den offentliga sektorns uppgifter inom ekonomin?

  Den offentliga sektorn har tre uppgifter, och samtliga ökar i betydelse när det gäller att hantera coronakrisen. Finlands offentliga ekonomi klarar av detta, skriver Kaisa Kotakorpi.

 • Hur påverkar stängningen av skolorna inlärningen eller elevernas framgång på arbetsmarknaden?

  Blog 5.4.2020 Tuomas Pekkarinen

  Hur påverkar stängningen av skolorna inlärningen eller elevernas framgång på arbetsmarknaden?

  Övergången till distansundervisning kan minska den tid som används för undervisningen eller försämra inlärningen av viktiga icke-kognitiva färdigheter, skriver Tuomas Pekkarinen.

 • Forskning bäddar för intellektets seger

  Blog 20.11.2018 Anni Huhtala

  Forskning bäddar för intellektets seger

  Investeringarna i forskning ska generera välfärd, trygga ett gott liv och möjligheter för framtiden. Å andra sidan är det inte självklart vilken typ av forskning vi ska satsa på, skriver Anni Huhtala.

 • En raritet – förnybar energi på auktion

  Blog 9.10.2018 Anni Huhtala

  En raritet – förnybar energi på auktion

  Många länder i Europa har redan erfarenheter av auktioner för premier för förnybar energi. På dem har anbuden som återspeglar produktionskostnaderna hela tiden sjunkit, och i bästa fall har premierna legat nära noll, skriver Anni Huhtala.