Senaste bloggar

 • Forskning bäddar för intellektets seger

  Blog 20.11.2018 Anni Huhtala

  Forskning bäddar för intellektets seger

  Investeringarna i forskning ska generera välfärd, trygga ett gott liv och möjligheter för framtiden. Å andra sidan är det inte självklart vilken typ av forskning vi ska satsa på, skriver Anni Huhtala.

 • En raritet – förnybar energi på auktion

  Blog 9.10.2018 Anni Huhtala

  En raritet – förnybar energi på auktion

  Många länder i Europa har redan erfarenheter av auktioner för premier för förnybar energi. På dem har anbuden som återspeglar produktionskostnaderna hela tiden sjunkit, och i bästa fall har premierna legat nära noll, skriver Anni Huhtala.

 • Arvskatt är inte en ensam ö

  Blog 23.3.2018 Essi Eerola

  Arvskatt är inte en ensam ö

  Det är meningslöst att diskutera avskaffning av arvskatten utan förslag till hur beskattningen av överlåtelsevinster samtidigt ska ändras, skriver Essi Eerola.

 • Varför vore det dags att slopa inträdesproven?

  Blog 22.8.2017 Matti Sarvimäki

  Varför vore det dags att slopa inträdesproven?

  Ett problem i den pågående debatten är att förlorarna i det nuvarande systemet inte kan göra sig hörda i den, skriver Matti Sarvimäki.

 • Leverantörers och klienters vårdval kan styras med kvalitetsindikatorer

  Blog 12.4.2017 Antti Saastamoinen, Mika Kortelainen, Tanja Saxell

  Leverantörers och klienters vårdval kan styras med kvalitetsindikatorer

  I debatten kring tjänsternas kvalitet är det viktigt att lägga lika stor vikt på leverantörerna som på klienterna. Det är ju leverantörerna som beslutar om den kvalitetsnivå som klienterna har att välja på.

 • Bolagiseringens konsekvenser är oklara och beror på genomförandet

  Blog 4.4.2017 Tanja Saxell, Mika Kortelainen, Antti Saastamoinen

  Bolagiseringens konsekvenser är oklara och beror på genomförandet

  Landskapet kan ta itu med problem inom tillhandahållandet av privata tjänster också med annan kapacitet än som utförare.

 • Effekterna av valfrihetsreformen beror på de ekonomiska ersättningarna

  Blog 24.3.2017 Mika Kortelainen, Tanja Saxell, Antti Saastamoinen

  Effekterna av valfrihetsreformen beror på de ekonomiska ersättningarna

  I diskussionerna kring valfriheten inom vården har man ännu inte kommit till den riktigt viktiga frågan, nämligen ersättningarna till tjänsteproducenterna.