Juho Alasalmi är specialforskare på VATT:s Datarum. Hans forskning har fokuserat på arbetsmarknad, särskilt aktiva arbetskraftstjänster och arbetskraftens lokala rörlighet.

Juho Alasalmi doktorerade vid Konstanz universitet sommaren 2023. I sin doktorsavhandling granskade han genom spelteoretiska metoder vilken roll självbilden spelade vid ekonomiska beslut. Innan Alasalmi började på VATT hade han undervisat matematik och mikroekonomisk teori vid Konstanz universitet och forskat i arbetsmarknad vid Pellervon taloustutkimus.