VATT en expertenhet för nationalvetenskaplig forskning

Vi utvärderar och förutspår politiska åtgärders effekter med hjälp av omfattande registermaterial och moderna statistiska metoder. VATT besitter gedigen kompetens inom forskning som syftar till att klarlägga den ekonomiska politikens effekter på individers, hushålls och företags beteende och på medborgarnas välfärd.

Våra forskningsinsatser är inordnade under fem tematiska områden och tio forskningsområden. Närmare information om den aktuella forskningen och de senaste publikationerna finns på respektive tema- och områdesida.

Vi tar fram forskningsrön och forskningsbaserade analyser som underlag för både ekonomipolitiska beslut och debatten om eventuella alternativ till besluten.