Marja Riihelä är specialforskare på området Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning. Hon har forskat i utvecklingen av ekonomisk ojämställdhet och fattigdom i Finland. Dessutom forskar hon i hushållens konsumtion och indirekta skatter. I sin senaste forskning har hon fokuserat på inkomströrlighet. Marja doktorerade i nationalekonomi vid Tammerfors universitet 2009.

Utvalda artiklar

Jäntti, M., Riihelä, M., Sullström, R. and Tuomala, M. (2010) Trends in Top Income Shares in Finland, in A.B. Atkinson and T. Piketty (eds.) Top Incomes, A Global Perspective, Oxford University Press.

Forskningsprojekt