Pensionärers disponibla inkomst

Tidpunkt för projektet : 2022 - 2022

I studien analyseras pensionärers utkomst åren 1995–2020 med hjälp av etablerade metoder inom inkomstfördelningsforskningen.

vanha mies

Syftet är att beskriva utvecklingen av pensionärers inkomst, inkomststruktur, inkomstjämnhet, ojämlikhet och inkomstfattigdom samt bedöma betydelsen av olika inkomstslag, exempelvis arbetspension, på inkomstbildningen och inkomstutjämningen. I studien mäts utkomsten som ekvivalerad disponibel penninginkomst. I beräkningarna beaktas inkomsterna av alla medlemmar i ett bostadshushåll. 

Källdata består av Statistikcentralens distanstillgängliga totaldata över inkomstfördelningen hos hela bostadshushållspopulationen i Finland åren 1995–2020. Till dessa data kombineras andra av Statistikcentralens och Pensionsskyddscentralens register.

Studien ska ingå i ett samlingsverk om en omfattande kartläggning av pensionärers pensionsskydd och utkomst som utarbetas av Pensionsskyddscentralen 2022.

Ansvarig forskare: Marja Riihelä, [email protected],+358 295 519 442

Marja Riihelä Inkomstfördelning och ojämlikhetMarja RiiheläPensionsskyddscentralenSocial trygghetSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelning