Teemu Lyytikäinen är ledande forskare vid VATT. Hans forskningsområden är bostadsmarknaden, urbanekonomi samt boenderelaterade skatter och bidrag. Han beviljades Finlands Akademis finansiering för akademiforskare för åren 2018–2023.

Teemu har också arbetat som forskare på Spatial Economics Research Centre vid London School of Economics och som generalsekreterare för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Han doktorerade om nationalekonomi vid Helsingfors universitet 2009.

Forskningsprojekt