Spetsforskningsenheten för skatteforskning WP3

Tidpunkt för projektet : 2022 - Pågående

WP3, som hör till Finlands Akademis spetsforskningsenhet för skatteforskning 2022–2029, studerar välfärdsförlust till följd av beskattningen och sociala tryggheten.

Kolikkokasat

WP3 omfattar forskning kring konsumtionsskatters, inkomstskatters, fastighetsskatters och sociala trygghetens inverkan på sysselsättningen, konsumtionen samt annat beteende som kan tolkas som välfärdsförlust till följd av beskattningen och sociala tryggheten.

Ett centralt forskningsupplägg är att hitta nya perspektiv i förhållande till tidigare forskning antingen genom att ge institutioner en mer realistisk relevans, tillämpa bättre forskningsmetoder, som försök, och skapa mångsidigare modeller om beteendepåverkan.

Till enskilda projekt hör till exempel analys av modellen med arbetserbjudanden genom reformerna av studiestödet till studerande, kartläggning av olika optimeringsfel, utredning av hushållsavdragets effekt, inriktning av fastighetsskatterna, utredning av grundinkomstexperimentets mer vidsträckta konsekvenser, inverkan av skyddsdelarna i inkomstskyddet på sysselsättningen och konsumtion av läkemedel.

Ansvarig forskare: Tuomas Kosonen, [email protected], +358 295 519 440

Aliisa KoivistoJouko VerhoKari HämäläinenTeemu LyytikäinenTuomas KosonenTuomas Matikka Finlands AkademiSpetsforskningsenheten för skatteforskningSpetsforskningsenheten för skatteforskningTuomas Kosonen