Kimmo Palanne är forskare i forskningsgruppen Energi, miljö och klimatpolitik vid VATT. I sin forskning analyserar han miljökonsekvenser och fördelningseffekter av bränslebeskattning, fordonsbeskattning och andra trafikpolitiska åtgärder. Kimmo skriver också sin doktorsavhandling vid Aalto-universitetet.

Forskningsprojekt