Matias är tillämpad mikroekonom och arbetar i kontaktytan mellan offentlig ekonomi, utvecklingsekonomi, arbetsmarknadsekonomi och beteendeekonomi.

Han doktorerade 2023 på University of California i Los Angeles, inom området Global Economics and Management på Anderson School of Management. Sedan tidigare har han en filosofie kandidatexamen i ekonomi på Universidad de la República i Uruguay.

Matias forskningsarbete utgörs av en rad projekt som fokuserar på hur olika typer av offentlig politik – bidrag och skatter – samt informationsmiljön som omger dessa, påverkar individens beteende och preferenser, och vilka effekter detta får på effektiviteten och jämlikheten. Hans arbete riktar huvudsakligen in sig på tre olika ämnen: välfärdsprogram, beskattning och omfördelningspreferenser.