Kontaktinformation för media

Våra forskare är ofta anlitade experter i medierna. Du hittar deras kontaktinformation under Personal – Forskare.

Alternativt kan du kontakta oss på VATT Kommunikation. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt expert.

Kontaktpersoner:

Informatör Tiina Heinilä
+358 40 578 7052 / tiina.heinila@vatt.fi / @THeinila

Kommunikationsspecialist Anna-Maija Juuso
+358 295 519 424 / anna-maija.juuso@vatt.fi / @AmiJuuso

Kontakta oss: viestinta@vatt.fi
Följ oss på Twitter: @vatt_tutkimus