Kontaktinformation för media

Våra forskare är ofta anlitade experter i medierna. Du hittar deras kontaktinformation under Personal – Forskare.

Alternativt kan du kontakta oss på VATT Kommunikation. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt expert.

Kontaktpersoner:

Informatör Tiina Heinilä
+358 46 922 8848 / [email protected] / @THeinila

Kontakta oss: [email protected]
Följ oss på Twitter: @vatt_tutkimus & @vatt_research