Ramin blev ekonomie doktor vid Aalto-universitetet 2022 och arbetar som specialforskare på VATT. I sin doktorsavhandling har han undersökt hur personlighet korrelerar med utbildning och arbetsliv. Ramins aktuella projekt fokuserar på den tvååriga förskolans inverkan på barns skolmognad och psykosociala färdigheter. Det riksomfattande projektet genomförs som ett randomiserat fältförsök av ett interdisciplinärt forskarteam inom ekonomi, pedagogik och psykologi.

Ramin har under sina studier vid två tillfällen besökt UC Berkeley i Kalifornien. Han har examen i ekonomi från Helsingfors universitet. År 2024 är han på forskarbesök vid MIT med Yrjö Jahnsson Fellow-stipendium.

Forskningsprojekt