Cristina Bratu är specialforskare på VATT. Hennes forskningsområde fokuserar på urbanekonomi och invandring. I sin senaste forskning har hon granskat stadsövergripande flyttkedjor som ett nytt utbud av bostäder har gett upphov till i huvudstadsregionen och hur effektiviteten i företag har påverkat inkomstskillnaderna mellan invandrare och finländare. Cristina doktorerade i ekonomi vid Uppsala universitet 2019.