Cristina Bratu työskentelee VATT:ssa erikoistutkijana. Hänen tutkimusaiheensa käsittelevät kaupunkitaloustiedettä ja maahanmuuttoa. Viimeaikaisissa tutkimuksissaan hän tarkastellut uuden asuntotarjonnan synnyttämiä kaupungin laajuisia muuttoketjuja pääkaupunkiseudulla sekä yritysten tehokkuuden vaikutusta maahanmuuttajien ja kantaväestön välisiin tuloeroihin. Cristina väitteli taloustieteen tohtoriksi Uppsalan yliopistosta vuonna 2019.