Soveltavaa taloustiedettä ja tutkimukseen perustuvaa analyysiä

VATT on taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Teemme tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta edistääksemme tietoon pohjautuvaa talouspolitiikkaa. Arvioimme politiikkatoimien vaikutuksia yksilöihin, kotitalouksiin ja yrityksiin. Tutkimustyömme perustuu laajojen rekisteriaineistojen ja talousteorian hyödyntämiseen sekä syvälliseen instituutioiden tuntemukseen.

VATT toimii myös asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa ja talouspolitiikan arvioinnissa. Tutkijamme ovat kysyttyjä asiantuntijoita eduskunnan valiokunnissa, erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä sekä mediassa.

VATT:laisia on noin 50. Valtaosa tutkijoistamme on taloustieteen tohtoreita. Meillä työskentelee muun muassa koulutuksen taloustieteen, työn taloustieteen, julkistaloustieteen ja ympäristötaloustieteen tutkijoita.

VATT sijaitsee Economicum-kampuksella Helsingin keskustassa yhdessä kolmen taloustieteen laitoksen (Aalto-yliopisto, Hanken ja Helsingin yliopisto) muodostaman Helsinki Graduate School of Economics -yhteenliittymän kanssa. Teemme aktiivisesti yhteistyötä Helsinki GSE:n kanssa tutkimuksessa ja opetuksessa.

Olemme osa kansainvälistä tiedeyhteisöä mm. yhteishankkeiden, tutkimusvierailuiden sekä erilaisten kansainvälisten verkostojemme kautta.

VATT toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Rahoituksestamme 2/3 tulee valtion budjetista ja 1/3 on kilpailtua tutkimusrahaa.

Toimintamenomme oli noin 5,1 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Economicum building

VATT perustettiin vuonna 1990

Eduskunta perusti Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuonna 1990 yhdistämällä kaksi suunnitteluorganisaatiota: valtiovarainministeriön suunnittelusihteeristön (Susi) ja Taloudellisen suunnittelukeskuksen (Tasku).

VATT:n tehtävänä on ollut perustamisestaan asti tuottaa päätöksentekoa tukevia tutkimuksia ja selvityksiä sekä niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä. Strategiaamme on alusta asti kuulunut korkeatasoinen tieteellinen julkaiseminen ja päätöksentekoa palveleva toiminta.

Vuonna 2020 olemme tuottaneet 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi haastattelut kaikista VATT:n ylijohtajista sekä viisi esittelyä keskeisistä tutkimusalueistamme.

Voit lukea lisää vuonna 2010 julkaistusta historiikistamme:
S. Ilmakunnas - T. Heikkilä - J. Honkatukia - A. Kangasharju: Silta suunnittelusta tutkimukseen - VATT 20 vuotta