Soveltavaa taloustiedettä ja tutkimukseen perustuvaa analyysiä

VATT on taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Teemme tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta edistääksemme tietoon pohjautuvaa talouspolitiikkaa.

Taloustiede antaa tärkeän näkökulman yhteiskuntapolitiikan keskeisiin kysymyksiin. Tutkimme VATT:ssa käytännön politiikkaa lähellä olevia julkistalouden aiheita yritysverotuksesta työvoimapolitiikkaan ja asuntomarkkinoista kuntatalouteen. Meillä työskentelee muun muassa koulutuksen taloustieteen, työn taloustieteen, politiikan taloustieteen ja ympäristötaloustieteen tutkijoita.

VATT toimii asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa ja talouspolitiikan arvioinnissa. Ennakoimme tai arvioimme tieteellisin menetelmin ja tyypillisesti laajoja rekisteriaineistoja käyttäen, minkälaisia vaikutuksia erilaisilla politiikkamuutoksilla on esimerkiksi yksilöiden, kotitalouksien tai yritysten käyttäytymiseen.

Tutkimustyönsä ohella tutkijamme ovat kysyttyjä asiantuntijoita eduskunnan valiokunnissa, erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä sekä mediassa.

VATT toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla

Rahoituksestamme 2/3 tulee valtion budjetista ja 1/3 on kilpailtua tutkimusrahaa. Toimintamenomme on vuonna 2016 noin 5,5 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa meillä on noin 50, joista 40 on tutkijoita.

Toimimme Economicum-kampuksella Helsingin keskustassa yhdessä Helsingin yliopiston taloustieteen oppiaineen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Hankenin taloustieteen laitoksen kanssa.

Economicum

VATT perustettiin vuonna 1990

Eduskunta perusti Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuonna 1990 yhdistämällä kaksi suunnitteluorganisaatiota: valtiovarainministeriön suunnittelusihteeristön (Susi) ja Taloudellisen suunnittelukeskuksen (Tasku). VATT:sta tuli valtiovarainministeriön kansantalousosaston ohjauksessa oleva erillinen laitos, jonka tehtäväksi annettiin tutkia talouden rakenteita hyvin laaja-alaisesti - ja jatkaa Taskun aiempaa toimintaa talousneuvoston sihteeristönä.

VATT:n tehtävänä on ollut perustamisestaan asti tuottaa politiikkarelevantteja tutkimuksia ja selvityksiä sekä näihin liittyviä palvelu- ja asiantuntijatehtäviä. Strategiaamme on alusta asti kuulunut korkeatasoinen tieteellinen julkaiseminen ja päätöksentekoa palveleva toiminta.

VATT:ssa tehtävä tutkimus ja organisaatiomme ovat vuosien saatossa muuttuneet moneen kertaan. Tohtorikoulutettujen tutkijoiden osuus on kasvanut moninkertaisesti, ja toiminnan painopiste on siirtynyt alkuvuosien suunnittelusta kohti kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta.

Voit lukea lisää vuonna 2010 julkaistusta historiikistamme:
S. Ilmakunnas - T. Heikkilä - J. Honkatukia - A. Kangasharju: Silta suunnittelusta tutkimukseen - VATT 20 vuotta