Soveltavaa taloustiedettä ja tutkimukseen perustuvaa analyysiä

VATT on taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Teemme tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta edistääksemme tietoon pohjautuvaa talouspolitiikkaa. Arvioimme politiikkatoimien vaikutuksia yksilöihin, kotitalouksiin ja yrityksiin. Tutkimustyömme perustuu laajojen rekisteriaineistojen ja talousteorian hyödyntämiseen sekä syvälliseen instituutioiden tuntemukseen.

VATT toimii myös asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa ja talouspolitiikan arvioinnissa. Tutkijamme ovat kysyttyjä asiantuntijoita eduskunnan valiokunnissa, erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä sekä mediassa.

VATT:laisia on noin 60. Valtaosa tutkijoistamme on taloustieteen tohtoreita. Meillä työskentelee muun muassa koulutuksen taloustieteen, työn taloustieteen, julkistaloustieteen ja ympäristötaloustieteen tutkijoita.

VATT sijaitsee Economicum-kampuksella Helsingin keskustassa yhdessä kolmen taloustieteen laitoksen (Aalto-yliopisto, Hanken ja Helsingin yliopisto) muodostaman Helsinki Graduate School of Economics -yhteenliittymän kanssa. Teemme aktiivisesti yhteistyötä Helsinki GSE:n kanssa tutkimuksessa ja opetuksessa.

Olemme osa kansainvälistä tiedeyhteisöä mm. yhteishankkeiden, tutkimusvierailuiden sekä erilaisten kansainvälisten verkostojemme kautta.

VATT toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Rahoituksestamme 3/5 tulee valtion budjetista ja 2/5 on kilpailtua tutkimusrahaa.

Toimintamenomme olivat noin 6,7 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Economicum building

VATT perustettiin vuonna 1990

Eduskunta perusti Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuonna 1990 yhdistämällä kaksi suunnitteluorganisaatiota: valtiovarainministeriön suunnittelusihteeristön (Susi) ja Taloudellisen suunnittelukeskuksen (Tasku).

VATT:n tehtävänä on ollut perustamisestaan asti tuottaa päätöksentekoa tukevia tutkimuksia ja selvityksiä sekä niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä. Strategiaamme on alusta asti kuulunut korkeatasoinen tieteellinen julkaiseminen ja päätöksentekoa palveleva toiminta.

Yli kolmen vuosikymmenen taipaleeseen on mahtunut erilaisia käänteitä niin talouspolitiikassa kuin tutkimuksen painopisteissä. Keskiössä on kuitenkin pysynyt suomalainen hyvinvointivaltio: niin sen tarjoamat palvelut kuin niiden rahoittaminen.

VATT:n ylijohtajat 1990-2020
VATT:n ylijohtajat 1990-2020: (vasemmalta) Aki Kangasharju, Seija Ilmakunnas, Reino Hjerppe, Juhana Vartiainen ja Anni Huhtala

Vuonna 2020 olemme tuottaneet 30-vuotisjuhlan kunniaksi haastattelut kaikista VATT:n ylijohtajista. Haastatteluiden kautta rakentuu kuva niin suomalaisen talouspolitiikan kuin taloustieteellisen tutkimuksenkin vaiheista. Lisäksi olemme koonneet viisi teema-artikkelia VATTin keskeisistä tutkimusaiheista ja niissä saaduista tutkimustuloksista.

Voit lukea lisää vuonna 2010 julkaistusta historiikistamme:
S. Ilmakunnas - T. Heikkilä - J. Honkatukia - A. Kangasharju: Silta suunnittelusta tutkimukseen - VATT 20 vuotta