Marika Viertola

Marika Viertola

Tutkija, KTM

Verotus Verotutkimuksen huippuyksikkö

Marika Viertola on tutkija Yritystoiminnan verotus ja sääntely -teemassa. Hänen tutkimushankkeensa keskittyvät yritysverotukseen. Marika tarkastelee erityisesti monikansallisten yritysten toimintaa kansainvälisen yritysverotuksen viitekehyksessä.

Marika on taloustieteen jatko-opiskelija Aalto-yliopistossa.

Tutkimushankkeet