Verotutkimuksen huippuyksikkö

Suomessa kerätään verotuloja noin 100 miljardia euroa vuodessa. Huippuyksikön (FIT), CoE on Tax Systems Research-konsortion, tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutuksista ja siitä, miten ne vaikuttavat kokonaishyvinvoinnin jakautumiseen. Tutkimuksen tulokset voivat vaikuttaa olennaisesti yhteiskuntapoliittisiin suosituksiin verojärjestelmää suunniteltaessa. Huippuyksikössä ovat mukana Tampereen yliopisto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT sekä Helsingin yliopisto.

kolikkokasa

Ajankohtaista

Verojärjestelmä vaikuttaa merkittävästi talouden toimintaan, koska verotuloja kerätään Suomessa ja monissa muissa länsimaissa lähes puolet bruttokansantuotteesta. Verotusta tarvitaan myös ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisussa sekä oikeudenmukaisen tulonjaon saavuttamisessa.

Verotutkimuksen huippuyksikkö tuottaa luotettavaa tietoa vero- ja tulonsiirtojärjestelmän suunnittelun tueksi. Samalla saamme tietoa siitä, miten verotus ja sääntely vaikuttavat yksilöihin, yritystoimintaan, ja laajemmin yhteiskuntaan, ja miten yksilöt ja yritykset tekevät taloudellisia päätöksiä.

Verotuksen hyötyjen saavuttaminen vaatii verojärjestelmän huolellista suunnittelua. Toisaalta, jos verojärjestelmä on huonosti suunniteltu, korkea verotus voi pienentää yhteiskunnassa jaettavissa olevan kakun kokoa – sitä rahamäärää, joka on käytettävissä yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen. Näin voi käydä, jos verotus esimerkiksi kannustaa ihmisiä tekemään vähemmän töitä, tai yrityksiä vähentämään investointeja. 

Hyvän verojärjestelmän suunnittelu on tasapainoilua näiden hyötyjen ja haittojen välillä: hyvä verojärjestelmä saavuttaa sille asetetut tavoitteet mahdollisimman pienillä yhteiskunnallisilla kustannuksilla. Verotuksen hyötyjen ja haittojen tunnistaminen ja mittaaminen, ja hyvän verojärjestelmän suunnittelu, onkin merkittävä yhteiskunnallinen kysymys. Samalla se on suuri tieteellinen haaste, johon Verotutkimuksen huippuyksikkö pyrkii vastaamaan.

Huippuyksikössä tutkitaan verotuksen ja sääntelyn eri osa-alueita monipuolisesti hyödyntämällä muun muassa laajoja rekisteriaineistoja, kyselyaineistoja ja satunnaiskokeita sekä muodostamalla uutta teoriaa. Vahvuutemme on sellaisten tutkimusasetelmien suunnittelu, joiden avulla voidaan arvioida talouden syy-seuraussuhteita, ja erottaa politiikkatoimenpiteiden vaikutukset toisistaan sekä muista asioista joita yhteiskunnassa tapahtuu.