kolikkokasa

Verotutkimuksen huippuyksikkö

Suomessa kerätään verotuloja noin 100 miljardia euroa vuodessa. Huippuyksikön (FIT), CoE on Tax Systems Research-konsortion-konsortion, tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutuksista ja siitä, miten ne vaikuttavat kokonaishyvinvoinnin jakautumiseen. Tutkimuksen tulokset voivat vaikuttaa olennaisesti yhteiskuntapoliittisiin suosituksiin verojärjestelmää suunniteltaessa. Huippuyksikössä ovat mukana Tampereen yliopisto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT sekä Helsingin yliopisto.