VATT:n johtoryhmä ja neuvottelukunta

VATT:n johtoryhmä

Kuukausittain kokoontuva johtoryhmä toimii ylijohtajan tukena VATT:n johtamisessa ja kehittämisessä.

Johtoryhmä käsittelee kaikki toimintaamme keskeisesti vaikuttavat asiat.

Johtoryhmän kokoonpano:

Mikael Collan, ylijohtaja, puheenjohtaja
Seppo Kari, tutkimusjohtaja (ma.)
Ilpo Kauppinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja, Tanja Saxell, erikoistutkija, varaedustaja
Henna Laasonen, datahuoneen johtaja
Anne Moilanen, viestintäjohtaja
Marjo Nygren, talouspäällikkö
Ville Pernaa, viestintäjohtaja, virkavapaalla 1.8.2023-31.12.2024
Outi Örn, talous- ja hallintojohtaja

Johtoryhmän kokoonpano (laaja):

Mikael Collan, ylijohtaja, puheenjohtaja
Seppo Kari, tutkimusjohtaja (ma.)
Ilpo Kauppinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja, Tanja Saxell, erikoistutkija, varaedustaja
Henna Laasonen, datahuoneen johtaja
Anne Moilanen, viestintäjohtaja
Marjo Nygren, talouspäällikkö
Ville Pernaa, viestintäjohtaja, virkavapaalla 1.8.2023-31.12.2024
Outi Örn, talous- ja hallintojohtaja
Elias Einiö, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Tomi Kyyrä, tutkimusohjaaja, tutkimusprofessori
Marita Laukkanen, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Teemu Lyytikäinen, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Tuomas Matikka, tutkimusohjaaja, johtava tutkija

VATT:n neuvottelukunta

VATT:n neuvottelukuntaan 2022-2024 kuuluvat:

professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
professori Panu Poutvaara, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter des ifoZentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung
työelämäprofessori Ritva Reinikka, Aalto-yliopisto ja HGSE
toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat TELA
pääjohtaja Markus Sovala, Tilastokeskus
budjettipäällikkö Mika Niemelä, Valtiovarainministeriö

Neuvottelukuntaan kuuluvat myös ylijohtaja Mikael Collan ja VATT:n henkilöstön edustajana erikoistutkija Ilpo Kauppinen. Sihteerinä toimii johtava tutkija Kari Hämäläinen.