VATT:n johtoryhmä ja neuvottelukunta

VATT:n johtoryhmä

Kuukausittain kokoontuva johtoryhmä toimii ylijohtajan tukena VATT:n johtamisessa ja kehittämisessä.

Johtoryhmä käsittelee kaikki toimintaamme keskeisesti vaikuttavat asiat.

Johtoryhmän kokoonpano:

Mikael Collan, ylijohtaja, puheenjohtaja
Seppo Kari, tutkimusjohtaja (ma.)
Ilpo Kauppinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja, Tanja Saxell, erikoistutkija, varaedustaja
Henna Laasonen, datahuoneen johtaja
Marjo Nygren, talouspäällikkö
Ville Pernaa, viestintäjohtaja
Outi Örn, talous- ja hallintojohtaja

Johtoryhmän kokoonpano (laaja):

Mikael Collan, ylijohtaja, puheenjohtaja
Seppo Kari, tutkimusjohtaja (ma.)
Ilpo Kauppinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja, Tanja Saxell, erikoistutkija, varaedustaja
Henna Laasonen, datahuoneen johtaja
Marjo Nygren, talouspäällikkö
Ville Pernaa, viestintäjohtaja
Outi Örn, talous- ja hallintojohtaja
Elias Einiö, tutkimusohjaaja, johtava tutkija (ma.)
Tomi Kyyrä, tutkimusohjaaja, tutkimusprofessori
Marita Laukkanen, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Teemu Lyytikäinen, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Tuomas Matikka, tutkimusohjaaja, johtava tutkija

VATT:n neuvottelukunta

VATT:n neuvottelukuntaan 2022-2024 kuuluvat:

professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
professori Panu Poutvaara, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter des ifoZentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung
työelämäprofessori Ritva Reinikka, Aalto-yliopisto ja HGSE
toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat TELA
pääjohtaja Markus Sovala, Tilastokeskus
budjettipäällikkö Mika Niemelä, Valtiovarainministeriö

Neuvottelukuntaan kuuluvat myös ylijohtaja Mikael Collan ja VATT:n henkilöstön edustajana erikoistutkija Ilpo Kauppinen. Sihteerinä toimii johtava tutkija Kari Hämäläinen.