VATT:n johtoryhmä ja neuvottelukunta

VATT:n johtoryhmä

Kuukausittain kokoontuva johtoryhmä toimii ylijohtajan tukena VATT:n johtamisessa ja kehittämisessä.

Johtoryhmä käsittelee kaikki toimintaamme keskeisesti vaikuttavat asiat.

Johtoryhmän kokoonpano:

Mikael Collan, ylijohtaja, puheenjohtaja
Tuulia Hakola-Uusitalo, tutkimusjohtaja
Ilpo Kauppinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja, Tanja Saxell, erikoistutkija, varaedustaja
Henna Laasonen, datahuoneen johtaja
Anne Moilanen, viestintäjohtaja
Marjo Nygren, talouspäällikkö
Ville Pernaa, viestintäjohtaja, virkavapaalla 1.8.2023-31.12.2024
Outi Örn, talous- ja hallintojohtaja

Johtoryhmän kokoonpano (laaja):

Mikael Collan, ylijohtaja, puheenjohtaja
Tuulia Hakola-Uusitalo, tutkimusjohtaja
Ilpo Kauppinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja, Tanja Saxell, erikoistutkija, varaedustaja
Henna Laasonen, datahuoneen johtaja
Anne Moilanen, viestintäjohtaja
Marjo Nygren, talouspäällikkö
Ville Pernaa, viestintäjohtaja, virkavapaalla 1.8.2023-31.12.2024
Outi Örn, talous- ja hallintojohtaja
Elias Einiö, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Marita Laukkanen, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Teemu Lyytikäinen, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Tuomas Matikka, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Hanna Pesola, tutkimusohjaaja, johtava tutkija

VATT:n neuvottelukunta

VATT:n neuvottelukuntaan 2022-2024 kuuluvat:

Otto Toivanen, professori, Aalto-yliopisto (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
Olli Kärkkäinen, strategia- ja tutkimusjohtaja, Valtiovarainministeriö
Panu Poutvaara, professori, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter des ifoZentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung
Ritva Reinikka, työelämäprofessoriAalto-yliopisto ja HGSE
Suvi-Anne Siimes, toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA
Markus Sovala, pääjohtaja, Tilastokeskus

Neuvottelukuntaan kuuluvat myös ylijohtaja Mikael Collan ja VATT:n henkilöstön edustajana erikoistutkija Ilpo Kauppinen. Sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja Outi Örn.