VATT:n johtoryhmä ja neuvottelukunta

VATT:n johtoryhmä

Kuukausittain kokoontuva johtoryhmä toimii ylijohtajan tukena VATT:n johtamisessa ja kehittämisessä.

Johtoryhmä käsittelee kaikki toimintaamme keskeisesti vaikuttavat asiat.

Johtoryhmän kokoonpano:

Mikael Collan, ylijohtaja, puheenjohtaja
Essi Eerola, tutkimusjohtaja
Ilpo Kauppinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja, Tanja Saxell, erikoistutkija, varaedustaja
Markku Kivioja, talous- ja hallintojohtaja
Marjo Nygren, talouspäällikkö
Ville Pernaa, viestintäpäällikkö

Johtoryhmän kokoonpano (laaja):

Mikael Collan, ylijohtaja, puheenjohtaja
Essi Eerola, tutkimusjohtaja
Ilpo Kauppinen, erikoistutkija, henkilöstön edustaja, Tanja Saxell, erikoistutkija, varaedustaja
Markku Kivioja, talous- ja hallintojohtaja
Marjo Nygren, talouspäällikkö
Ville Pernaa, viestintäpäällikkö
Seppo Kari, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Marita Laukkanen, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Teemu Lyytikäinen, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Tuomas Matikka, tutkimusohjaaja, johtava tutkija
Tuomas Pekkarinen, tutkimusohjaaja, tutkimusprofessori
 

VATT:n neuvottelukunta

VATT:n neuvottelukuntaan 2022-2024 kuuluvat:

professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
professori Panu Poutvaara, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter des ifoZentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung
työelämäprofessori Ritva Reinikka, Aalto-yliopisto ja HGSE
toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat TELA
pääjohtaja Markus Sovala, Tilastokeskus
budjettipäällikkö Mika Niemelä, Valtiovarainministeriö

Neuvottelukuntaan kuuluvat myös ylijohtaja Mikael Collan ja VATT:n henkilöstön edustajana tutkija Ilpo Kauppinen. Sihteerinä toimii johtava tutkija Kari Hämäläinen.