Väärinkäytösten ilmoituskanava

EU:n Whistleblower-direktiivin mukainen väärinkäytösten ilmoituskanava on otettu käyttöön VATT:ssa 1.1.2023 alkaen. Kanava mahdollistaa suoran palautteen antamisen toiminnassamme havaituista epäkohdista, joihin olisi tärkeää puuttua.

Toimintoon liittyy ilmoituksen vastaanottaminen, kommunikointi ilmoittajan kanssa sekä asian selvittäminen. Ilmoituksen voi tehdä VATT:n väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta.

Ilmoituskanavan käyttö

Kanava mahdollistaa myös anonyymin ilmoittamisen. Sinulle toimitetaan vastaanottovahvistus seitsemän päivän sisällä ilmoituksen saapumisesta.

Tämä linkki johtaa ilmoituskanavalle, jossa väärinkäytöksestä ilmoitetaan.

Kun olet tehnyt väärinkäytösilmoituksen, järjestelmä antaa sinulle salasanan, jonka avulla voit seurata tehdyn ilmoituksen käsittelyä sekä vastata riippumattoman käsittelytiimin mahdollisesti esittämiin lisätietopyyntöihin.

Lisäksi ilmoittajalle lähetetään vastaus toimenpiteistä, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet. Vastaus annetaan direktiivin mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksesta.

Salasanaa käyttämällä voit seurata ilmoituksesi käsittelyä täältä.

Salasana on syytä säilyttää huolellisesti, sillä salasanaa ei pysty palauttamaan.

Mistä asioista voi ilmoittaa?

EU-direktiivin [(EU) 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34, 26.11.2019] mukaan ilmoittajansuojelua sovelletaan ilmoituksiin, joiden kohteena ovat  julkiset hankinnat, rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäisy, tuoteturvallisuus, liikenneturvallisuus, ympäristönsuojelu, ydinturvallisuus, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi, kansanterveys, kuluttajansuoja, yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

VATT:n ilmoituskanava on laajennettu ns. eettiseksi kanavaksi ja sen kautta voi ilmoittaa esimerkiksi työsuojeluun ja -turvallisuuteen ja häirintään liittyvästä toiminnasta sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta loukkaavasta toiminnasta. 

Lisätietoja

Lisätietoja löytyy eduskunnan "Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano" -sivulta

Tietosuojaseloste

VATT:n väärinkäytösten ilmoituskanavan tietosuojaseloste