VATT:n tutkijoiden työn tuloksia julkaistaan:

  • kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa
  • VATT:n omissa tai muiden tutkimusorganisaatioiden julkaisusarjoissa
  • suuremmalle yleisölle suunnatuissa Policy Briefeissä, jotka tarjoilevat taloustieteen näkökulman vaihtuviin, ajankohtaisiin aiheisiin
  • muina raportteina tai kirjoituksina, kuten ministeriöiden julkaisemina selvityksinä tai artikkeleina kotimaisissa aikakauskirjoissa.

VATT toimii osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Tutkijoidemme tieteellisiä artikkeleita julkaistaan säännöllisesti kansainvälisissä tiedejulkaisuissa. Omassa VATT Working Papers -sarjassamme julkaistavat artikkelit ovat käsikirjoitusvaiheen tutkimuksia, jotka tähtäävät näihin julkaisuihin.

Muista omista sarjoistamme VATT Julkaisut pitää sisällään väitöskirjoja ja kokoomateoksia, joilla on oma toimittaja tai toimituskunta. VATT Tutkimukset -sarjassa julkaistaan tieteellisten tutkimusten loppuraportteja. VATT Muistiot-sarjoissa julkaistaan väliraportteja, päätöksentekoa lähellä olevia analyysejä sekä sekalaisia, pienempiä töitä. 

Kaikki VATT:n julkaisut löytyvät Doria-julkaisuarkistosta

Koko julkaisutuotantomme VATT:n perustamisvuodesta (1990) lähtien löytyy Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistosta. Etenkin jos etsit jotain vanhempaa julkaisuamme, Doriassa voit tehdä hakuja kokoelman, tekijän, julkaisuajan, julkaisun nimen tai avainsanojen perusteella.

VATT:n julkaisut Doriassa