Yritystoiminnan verotus ja sääntely

VATT:ssa tutkitaan yritysverotusta, innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaa sekä globalisaation vaikutuksia Suomen talouden rakenteeseen.

Yritysverotuksen tutkimushankkeissamme arvioidaan jo toteutettujen tai mahdollisten tulevien veromuutosten vaikutuksia yritysten ja yrittäjien käyttäytymiseen. Elinkeinopolitiikan tutkimuksessa arvioidaan erityisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukien vaikuttavuutta.

Ajankohtaisia tutkimushankkeitamme:

  • arvonlisäverotus, osinkoverotus
  • harmaan talouden mekanismit, verosuunnittelun kysymykset
  • verkostovaikutukset työmarkkinoilla, koulutuksessa ja innovaatiotoiminnassa
  • yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn
  • taloudellisen integraation ja kaupan kasvun yksilötason työmarkkinavaikutukset suomalaisille
  • palvelujen viennin ja tuonnin vaikutukset Suomen talouteen.

Olemme koonneet erilliselle sivulle keskeisiä kansainvälistä yritysverotusta koskevia tutkimustuloksiamme.