PRESSMEDDELAND 27.6.2019

Forskare: Mer information om företagsstöd genom fältförsök

Forskare: Mer information om företagsstöd genom fältförsök

I Finland betalas det årligen ut företagsstöd, inklusive skatteutgifter, till ett belopp av cirka fyra miljarder euro. I fråga om de flesta stödformer finns det emellertid inte tillförlitlig information om vilka effekter stöden har. Specialforskare Elias Einiö från Statens ekonomiska forskningscentral VATT och professor Ari Hyytinen från Hanken föreslår i sin färska rapport att randomiserade kontrollerade studier integreras i arbetet för att utveckla företagsstödssystemet.

NYHETER 29.4.2019

Forskargrupp utredde hur företagsstöd påverkar konkurrenskraften

Forskargrupp utredde hur företagsstöd påverkar konkurrenskraften

Forskare vid Näringslivets forskningsinstitut och Statens ekonomiska forskningscentral har utrett vilken inverkan företagsstöd har på Finlands konkurrenskraft. Undersökningen, som offentliggjordes den 29 april, visar att det finns både goda sidor och rum för förbättring i prioriteringarna för företagsstöd. Resultaten stöder framför allt den slutsatsen att energiskatteåterbäringar inte har förbättrat företagens ekonomiska resultat och energieffektivitet eller sysselsättningen i företagen. Den skärpta beskattningen av fossila bränslen och användningen av vita certifikat har främjat produktionen av gröna innovationer.

NYHETER 26.4.2019

Utredning: Förändringstryck på beskattningen på grund av klimatpolitiken, ny teknik och den internationella bolagsskattekonkurrensen

Utredning: Förändringstryck på beskattningen på grund av klimatpolitiken, ny teknik och den internationella bolagsskattekonkurrensen

En harmoniserad skattenivå för alla växthusgasutsläpp uppmuntrar att minska utsläppen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, bedöms det i en utredning av Näringslivets forskningsinstitut och Statens ekonomiska forskningscentral. Ändringsbehoven i fråga om beskattningen är inte enbart en följd av klimatpolitiken. Också globaliseringen, den åldrande befolkningen, den snabba tekniska utvecklingen inom AI och robotik samt den digitala affärsverksamhetens och plattformsekonomins frammarsch skapar förändringstryck.

PRESSMEDDELAND 11.4.2019

Undersökning: Offentliga upphandlingar lockar inte företagen

Undersökning: Offentliga upphandlingar lockar inte företagen

Offentliga upphandlingar konkurrensutsätts för att offentliga medel ska kunna användas så effektivt som möjligt. I dagens läge verkar det som om detta mål inte uppnås. Enligt en ny undersökning av Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Aalto-universitetet beror detta på att äkta konkurrens i praktiken inte förekommer. Över hälften av konkurrensutsättningarna får endast mellan 0 och 2 anbud.

Veckoseminarium

01 juni 2020

Raffaele Saggio (University of British Columbia)

TBA

kl. 10.30-11.30
Seminariet kommer att hållas exceptionellt på måndag.

Veckoseminarium

28 maj 2020

TBA

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

14 maj 2020

Alberto Salvo (National University of Singapore)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

07 maj 2020

TBA

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

23 april 2020

TBA

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

16 april 2020

Michele Belot (European University Institute)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

09 april 2020

Myra Mohnen (University of Essex)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

02 april 2020

Rudolf Winter-Ebmer (Johannes Kepler University Linz)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

26 mars 2020

TBA

TBA

kl.10.30-11.30

Veckoseminarium

19 mars 2020

Ramin Baghai (Stockholm School of Economics)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

12 mars 2020

Mirabelle Muuls (Imperial College London)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

05 mars 2020

Tanja Saxell (VATT)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

27 februari 2020

TBA

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

20 februari 2020

TBA

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

13 februari 2020

Rafael Lalive (University of Lausanne)

TBA

kl. 10.30-11.30