PRESSMEDDELAND 12.4.2023

Mellanrapporten om försöket med tvåårig förskoleundervisning har publicerats

Mellanrapporten om försöket med tvåårig förskoleundervisning har publicerats

Det pågående försöket med tvåårig förskoleundervisning har framskridit enligt planerna. Forskningsgruppen rekommenderar att man i det kommande regeringsprogrammet skriver in att beslut om införande av tvåårig förskoleundervisning fattas tidigast 2025 och att resultaten av det pågående försöket beaktas i beslutet. I mellanrapporten för den uppföljande undersökningen beskrivs försöksuppställningen för undersökningen, genomförandet av tvåårig förskoleundervisning i kommunerna, den inledande bedömningen av barnens färdigheter samt sambandet mellan barnens bakgrund och resultaten av de inledande bedömningarna.

PRESSMEDDELAND 3.4.2023

Utvärderingsundersökning: Kommunförsöken med sysselsättning ur statistikens och försöksanordnarnas perspektiv

Utvärderingsundersökning: Kommunförsöken med sysselsättning ur statistikens och försöksanordnarnas perspektiv

Kommunförsöken upplevs vara på rätt väg när det gäller utvecklingsarbetet även om de betydande effekterna enligt statistiken på kommunnivå lyser med sin frånvaro. Enligt mellanrapporten av det forskarkonsortium som letts av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) är den kommande tvåårsperioden avgörande för i vilken grad reformeringen av servicen har lyckats och hur idéerna och verksamhetssätten från försöken kan anpassas till det nya ekosystemet för arbetskraftstjänsterna.

PRESSMEDDELAND 1.2.2023

Ekonomipolitiskt råd: Nästa regering behöver en trovärdig plan för skattepolitisk anpassning och för att bekämpa klimatförändringarna

Ekonomipolitiskt råd: Nästa regering behöver en trovärdig plan för skattepolitisk anpassning och för att bekämpa klimatförändringarna

Covid-19-pandemin och den aktuella krisen har visat hur viktigt det är att regeringen klarar av att stimulera ekonomin. Med hänsyn till det långvariga underskottet i de offentliga finanserna bör den nya regeringens mandatperiod inledas med en trovärdig plan för skattepolitisk anpassning. Den allt stramare klimatpolitiken runtom i EU kommer även att påverka Finland.

PRESSMEDDELAND 18.1.2023

Bakgrundsrapport från rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken: Jämn återbäring det effektivaste sättet att kompensera låginkomsttagare bränsleutgifter

Bakgrundsrapport från rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken: Jämn återbäring det effektivaste sättet att kompensera låginkomsttagare bränsleutgifter

Enligt en färsk bakgrundsrapport från rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken skulle en kompensation som betalas ut som klumpsumma vara det effektivaste sättet att kompensera bilförarna med låg inkomst bränsleutgifter. En nedsättning av inkomst- och bränsleskatterna skulle ge hushållen med hög inkomst en större nytta, och framför allt en nedsättning av bränsleskatten skulle sänka bilutgifterna och incitamentet att minska bilåkandet.

PRESSMEDDELAND 13.10.2022

VATT:s undersökning: Höjningar av bostadsbidraget höjer inte de hyror som bidragstagarna betalar

VATT:s undersökning: Höjningar av bostadsbidraget höjer inte de hyror som bidragstagarna betalar

Bostadsbidraget ändrades i Finland 2015 så att bidragsbeloppet inte längre berodde på bostadens yta. Reformen höjde bostadsbidraget till små bostäder betydligt. Man befarade att det ökade bidraget till små bostäder skulle höja hyrorna och därmed enbart gynna uthyrarna. Ändringarna av bostadsbidraget påverkade dock inte hyrorna nämnvärt, visar VATT:s färska undersökning.

PRESSMEDDELAND 2.9.2022

Datarummet har inrättats: den nya enheten producerar snabbt information till stöd för beslutsfattandet – sökningen av en direktör för Datarummet har inletts

Datarummet har inrättats: den nya enheten producerar snabbt information till stöd för beslutsfattandet – sökningen av en direktör för Datarummet har inletts

I Finland har en enhet för främjande av kunskapsbaserat beslutsfattande inrättats som är unik även på internationell nivå. Datarummet, som har fått en treårig finansiering, är en självständig enhet vid VATT. Enheten har ett nära samarbete med centret för ekonomisk vetenskap Helsinki GSE och Statistikcentralen. Befattningen som direktör för Datarummet har nu ledigförklarats.

VATT Seminarium

28 september 2023

Magdalena Dominguez (LSE)

Neighborhood Labeling and Youth Schooling Paths (joint with Hans Grönqvist and Torsten Santavirta)

10.30-11.30 (Economicum, 4. våningen)