PRESSMEDDELAND 4.3.2024

Utredning ger ny information om hur de som flyttat till Finland av olika orsaker klarar sig på arbetsmarknaden arbets- och näringsministeriet

Utredning ger ny information om hur de som flyttat till Finland av olika orsaker klarar sig på arbetsmarknaden arbets- och näringsministeriet

Enligt utredningen som arbets- och näringsministeriet beställt varierar sysselsättningsgraden och medelinkomsterna för dem som kommit till Finland på olika grunder kraftigt särskilt i början av boendet. Skillnaderna i sysselsättningsgraden och inkomsterna för invandrare och personer med finländsk bakgrund minskar med tiden i Finland.

NYHETER 4.10.2023

VATT-dagen 2023: Hälso- och sjukvården står inför val

VATT-dagen 2023: Hälso- och sjukvården står inför val

I Finland används årligen över 20 miljarder euro till hälso- och sjukvården. Varje år betalas nästan 2 miljarder euro enbart i läkemedelsersättningar. Valen som görs inom hälso- och sjukvården samt läkemedelsförsörjningen är viktiga beslut med tanke på statens, kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi. Besluten påverkar direkt individernas välbefinnande och arbetsförmåga samt hur rättvist och jämlikt samhället anses.

VATT Seminarium

23 maj 2024

Jaime Arellano-Bover (Yale University)

One Cohort at a Time: A New Perspective on the Declining Gender Pay Gap (with Nicola Bianchi, Salvatore Lattanzio, and Matteo Paradisi)

10.30-11.30 (Economicum, 4. våningen)