PRESSMEDDELAND 1.2.2023

Ekonomipolitiskt råd: Nästa regering behöver en trovärdig plan för skattepolitisk anpassning och för att bekämpa klimatförändringarna

Ekonomipolitiskt råd: Nästa regering behöver en trovärdig plan för skattepolitisk anpassning och för att bekämpa klimatförändringarna

Covid-19-pandemin och den aktuella krisen har visat hur viktigt det är att regeringen klarar av att stimulera ekonomin. Med hänsyn till det långvariga underskottet i de offentliga finanserna bör den nya regeringens mandatperiod inledas med en trovärdig plan för skattepolitisk anpassning. Den allt stramare klimatpolitiken runtom i EU kommer även att påverka Finland.

PRESSMEDDELAND 18.1.2023

Bakgrundsrapport från rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken: Jämn återbäring det effektivaste sättet att kompensera låginkomsttagare bränsleutgifter

Bakgrundsrapport från rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken: Jämn återbäring det effektivaste sättet att kompensera låginkomsttagare bränsleutgifter

Enligt en färsk bakgrundsrapport från rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken skulle en kompensation som betalas ut som klumpsumma vara det effektivaste sättet att kompensera bilförarna med låg inkomst bränsleutgifter. En nedsättning av inkomst- och bränsleskatterna skulle ge hushållen med hög inkomst en större nytta, och framför allt en nedsättning av bränsleskatten skulle sänka bilutgifterna och incitamentet att minska bilåkandet.

PRESSMEDDELAND 13.10.2022

VATT:s undersökning: Höjningar av bostadsbidraget höjer inte de hyror som bidragstagarna betalar

VATT:s undersökning: Höjningar av bostadsbidraget höjer inte de hyror som bidragstagarna betalar

Bostadsbidraget ändrades i Finland 2015 så att bidragsbeloppet inte längre berodde på bostadens yta. Reformen höjde bostadsbidraget till små bostäder betydligt. Man befarade att det ökade bidraget till små bostäder skulle höja hyrorna och därmed enbart gynna uthyrarna. Ändringarna av bostadsbidraget påverkade dock inte hyrorna nämnvärt, visar VATT:s färska undersökning.

PRESSMEDDELAND 2.9.2022

Datarummet har inrättats: den nya enheten producerar snabbt information till stöd för beslutsfattandet – sökningen av en direktör för Datarummet har inletts

Datarummet har inrättats: den nya enheten producerar snabbt information till stöd för beslutsfattandet – sökningen av en direktör för Datarummet har inletts

I Finland har en enhet för främjande av kunskapsbaserat beslutsfattande inrättats som är unik även på internationell nivå. Datarummet, som har fått en treårig finansiering, är en självständig enhet vid VATT. Enheten har ett nära samarbete med centret för ekonomisk vetenskap Helsinki GSE och Statistikcentralen. Befattningen som direktör för Datarummet har nu ledigförklarats.

PRESSMEDDELAND 13.6.2022

Flexibel pensionsålder fungerade inte i Finland

Flexibel pensionsålder fungerade inte i Finland

År 2005 genomfördes en pensionsreform i Finland som innebar att den nedre åldersgränsen för pension sänktes från 65 till 63 år. Samtidigt uppmuntrade man finländarna ekonomiskt att gå i pension vid en ålder mellan 63 och 68 år som passade en själv. En ny forskning gjord av VATT och Labore visar att den nedre åldersgränsen 63 år blev den nya normen för pensionsålder, och endast i mycket låg grad fortsatte folk att arbeta flexibelt.

VATT Seminarium

23 mars 2023

Andreea Mitrut (University of Gothenburg)

When Fraud Kills: Falsified Medical Products and Neonatal Health

kl. 10.30-11.30 (Economicum)