PRESSMEDDELAND 29.6.2018

Svårt att tillämpa incitamentsystem i styrningen av den kommunala ekonomin

Svårt att tillämpa incitamentsystem i styrningen av den kommunala ekonomin

Kommunernas förmåga att klara av tjänsteproduktionen ska mätas med indikatorer som täcker kommunernas verksamhet på ett så övergripande sätt som möjligt. Incitamenten för kommuner ska inte basera sig på metoder för produktivitets- och effektivitetsbedömning, utan i stället på konkurrens mellan kommunerna. Detta innebär exempelvis att kommuner belönas för nettoflyttning, konstateras det i en utredning som har gjorts vid VATT.

PRESSMEDDELAND 30.5.2018

Vård i hemmet lämnar spår – i mammans karriär och barnets utveckling

Vård i hemmet lämnar spår – i mammans karriär och barnets utveckling

Stöd för hemvård av barn har en negativ effekt på mödrarnas sysselsättning, förlänger tiden som barnen vårdas hemma och ökar förekomsten av problem i barnens utveckling som upptäcks på barnrådgivningen. Detta framgår av en undersökning gjord av Löntagarnas forskningsinstitut och VATT. Däremot verkar hemvårdsstödet inte ha någon inverkan på grundskolebetygen, studentvitsorden eller valet av utbildning på andra stadiet.

Veckoseminarium

01 november 2018

Jarkko Harju (VATT)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

11 oktober 2018

Hanna Virtanen (Etla)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

04 oktober 2018

Carlos Serrano (Universitat Pompeu Fabra)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

27 september 2018

Tobias Klein (Tilburg University)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

13 september 2018

Janne Tukiainen (VATT)

Anatomy of Public Procurement

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

06 september 2018

Tuomo Suhonen (VATT)

TBA

kl. 10.30-11.30

Senaste publikationer