NYHETER 4.10.2023

VATT-dagen 2023: Hälso- och sjukvården står inför val

VATT-dagen 2023: Hälso- och sjukvården står inför val

I Finland används årligen över 20 miljarder euro till hälso- och sjukvården. Varje år betalas nästan 2 miljarder euro enbart i läkemedelsersättningar. Valen som görs inom hälso- och sjukvården samt läkemedelsförsörjningen är viktiga beslut med tanke på statens, kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi. Besluten påverkar direkt individernas välbefinnande och arbetsförmåga samt hur rättvist och jämlikt samhället anses.

VATT Seminarium

29 februari 2024

Doina Radulescu (University of Bern)

Electric Vehicle Charging Behaviour and Price Elasticities of Charging: An Analysis Using Swiss Data

10.30-11.30 (Economicum, 4. våningen)