PRESSMEDDELAND 13.6.2022

Flexibel pensionsålder fungerade inte i Finland

Flexibel pensionsålder fungerade inte i Finland

År 2005 genomfördes en pensionsreform i Finland som innebar att den nedre åldersgränsen för pension sänktes från 65 till 63 år. Samtidigt uppmuntrade man finländarna ekonomiskt att gå i pension vid en ålder mellan 63 och 68 år som passade en själv. En ny forskning gjord av VATT och Labore visar att den nedre åldersgränsen 63 år blev den nya normen för pensionsålder, och endast i mycket låg grad fortsatte folk att arbeta flexibelt.

PRESSMEDDELAND 25.3.2022

VATT:s undersökning: Stora regionala löneskillnader mellan anställda inom social- och hälsovården inom den offentliga sektorn

VATT:s undersökning: Stora regionala löneskillnader mellan anställda inom social- och hälsovården inom den offentliga sektorn

Social- och hälsovårdspersonalen inom den offentliga sektorn har de högsta lönerna inom Östra Nylands välfärdsområde och de lägsta inom Södra Savolax välfärdsområde. Inom primärvården är lönerna i Helsingfors nästan de lägsta i landet, framgår det av en undersökning som Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) publicerade i dag.

PRESSMEDDELAND 18.3.2022

En ny undersökning ger ny kunskap om arbetssökandes deltidsarbete, tillfälliga arbete samt övergång till heltidsarbete

En ny undersökning ger ny kunskap om arbetssökandes deltidsarbete, tillfälliga arbete samt övergång till heltidsarbete

Enligt en undersökning som publicerades den 18 mars har deltidsarbete där jämkad arbetslöshetsförmån kompletterar inkomsterna ökat. Dröjsmålen i utbetalningen av förmånen har förkortats, men alla byråkrati- och informationsfällor har inte kunnat åtgärdas. Servicesystemet kan vara ett bättre stöd vid övergången till heltidsarbete än i nuläget.

PRESSMEDDELAND 26.1.2022

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken: Osäkra tider kräver reaktionsförmåga och konsekvent finanspolitik

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken: Osäkra tider kräver reaktionsförmåga och konsekvent finanspolitik

Regeringens stödåtgärder satte fart på den ekonomiska återhämtningen år 2021. Valet av en expansiv finanspolitik för 2022 kan anses befogat, eftersom det fanns en rejäl risk för en sämre ekonomisk utveckling än den som tidiga prognoser hade förutsett. Med sikte på de offentliga finansernas hållbarhet borde man sätta upp en stabiliseringsplan för de offentliga finanserna.