PRESSMEDDELAND 11.4.2019

Undersökning: Offentliga upphandlingar lockar inte företagen

Undersökning: Offentliga upphandlingar lockar inte företagen

Offentliga upphandlingar konkurrensutsätts för att offentliga medel ska kunna användas så effektivt som möjligt. I dagens läge verkar det som om detta mål inte uppnås. Enligt en ny undersökning av Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Aalto-universitetet beror detta på att äkta konkurrens i praktiken inte förekommer. Över hälften av konkurrensutsättningarna får endast mellan 0 och 2 anbud.

NYHETER 19.3.2019

Undersökning: En fjärdedel av de hushåll som får grundläggande utkomststöd är utan primära förmåner

Undersökning: En fjärdedel av de hushåll som får grundläggande utkomststöd är utan primära förmåner

Unga och arbetslösa utgör de största grupperna som får grundläggande utkomststöd. Boende orsakar närmare hälften av utgifterna för de hushåll som får grundläggande utkomststöd. Detta framgår av en undersökning som publicerades den 19 mars. Folkpensionsanstalten, Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Helsingfors universitet har gjort undersökningen inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

PRESSMEDDELAND 8.2.2019

Preliminära resultat av försöket med basinkomst: ökat välbefinnande, inga sysselsättningseffekter under det första året

Preliminära resultat av försöket med basinkomst: ökat välbefinnande, inga sysselsättningseffekter under det första året

Försöket med basinkomst ökade inte sysselsättningen bland deltagarna under det första försöksåret. I slutet av försöket var det upplevda välbefinnandet dock bättre bland de som fick basinkomst än bland de som ingick i jämförelsegruppen. Resultaten är delvis preliminära och man kan ännu inte dra några definitiva slutsatser om försökets effekter.

Veckoseminarium

13 juni 2019

Michalis Drouvelis (University of Birmingham)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

23 maj 2019

Zareh Asatryan (ZEW)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

16 maj 2019

Mira Fischer (WZB Berlin)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

09 maj 2019

Ari Hyytinen (Hanken)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

02 maj 2019

Marko Terviö (Aalto University)

Skill Trends and Skill Returns (with Tuomas Pekkarinen, Matti Sarvimäki, and Roope Uusitalo)

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

25 april 2019

Matti Sarvimäki (Aalto-universitetet & VATT)

The Making of Social Democracy: The Economic and Electoral Consequences of Norway's 1936 School Reform

kl. 10.30-11.30