Antti är projektledare vid VATT:s Datarum, Aalto-universitetets Data Hub och i projektet Nordic Microdata Database på Nordic e-Infrastructure Collaboration. Gemensamt för dessa projekt är register- och forskningsmaterialet och att materialet görs tillgängligt så väl och effektivt som möjligt. Han arbetar aktivt för att ge beslutsfattare tillgång till bästa möjliga information och forskare bästa möjliga forskningsmaterial. I och med arbetet har han samlat in information om finansieringen av infrastrukturprojekt, den finländska respektive nordiska forskningsinfrastrukturen samt i allmänhet om forskning på basis av register. 

I en inte så parallell verklighet skulle Antti kanske studera den psykiska hälsans inverkan på samhället med hjälp av ekonomiska verktyg.