Datamaterial och metoder

Till VATT:s principer hör öppen rapportering av forskningsresultaten och likabehandling av dem som använder informationen.

VATT tar i regel inte fram egna data, utan forskningen utförs i hög grad utifrån de omfattande registerdata som Statistikcentralen, Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd och Skatteförvaltningen har. Vi följer systematiskt med och statistikför behörigheterna och tillstånden till datamaterialen samt användningen och användarna.

VATT:s forskningsresultat och metoder är noggrant dokumenterade i forskningsrapporterna. För att främja reproducerbarheten av forskningsresultaten kan datastegen som använts vid numeriska lösningar publiceras på antingen forskarens eller förlagets webbplats.