Elina Berghäll är specialforskare på området Reglering av företagsverksamhet och global ekonomi. Hon har ingående och ur olika perspektiv studerat ekonomins funktion både i Finland och utomlands. Hennes forskningsteman omfattar bland annat innovations- och FoU-politik, ICT-sektorn, miljöpolitik, investeringar, skattekonkurrens och regionala inkomstöverföringar. Hon är speciellt väl insatt i utvärderingsmetoder för produktivitet och effektivitet samt teknologisektorn, faktorer bakom ekonomisk tillväxt samt utvärdering och policystyrning av hållbar utveckling. Elina är även kunnig i frågor om infrastruktur och urbanekonomi samt internationella kapitalrörelser, som direktinvesteringar och statsskulder. För närvarande handlar Elinas forskning om företags verksamhet och omvärld.

Elina har arbetat på VATT sedan 2000, och hon har tidigare erfarenhet från bland annat OECD, UNU-WIDER, FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor, Internationella valutafonden och Finlands Kommunförbund. Hon har doktorerat i nationalekonomi vid Aalto-universitetets handelshögskola.