Elina Berghäll

Elina Berghäll

Specialforskare, PhD (tjänstledig till 06/2019)

Forskningsområden: näringspolitik innovationspolitik effektanalyser miljöpolitik

elina.berghall@vatt.fi

Elina Berghäll är specialforskare på området Reglering av företagsverksamhet och global ekonomi. Hon har ingående och ur olika perspektiv studerat ekonomins funktion både i Finland och utomlands. Hennes forskningsteman omfattar bland annat innovations- och FoU-politik, ICT-sektorn, miljöpolitik, investeringar, skattekonkurrens och regionala inkomstöverföringar. Hon är speciellt väl insatt i utvärderingsmetoder för produktivitet och effektivitet samt teknologisektorn, faktorer bakom ekonomisk tillväxt samt utvärdering och policystyrning av hållbar utveckling. Elina är även kunnig i frågor om infrastruktur och urbanekonomi samt internationella kapitalrörelser, som direktinvesteringar och statsskulder. För närvarande handlar Elinas forskning om företags verksamhet och omvärld.

Elina har arbetat på VATT sedan 2000, och hon har tidigare erfarenhet från bland annat OECD, UNU-WIDER, FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor, Internationella valutafonden och Finlands Kommunförbund. Hon har doktorerat i nationalekonomi vid Aalto-universitetets handelshögskola.

Elina Berghäll är tjänstledig till 06/2019.

Utvalda artiklar Utvalda artiklar

Berghäll, E. (2017) Knowledge spillovers, the technology frontier and high-tech FDI – Evidence from Finland. Finnish Economic Papers (forthcoming)

Berghäll, E. (2016) Innovation, competition and technical efficiency. Cogent Business & Management, 3(1), 1199522.

Nissinen, A., Heiskanen, E., Perrels, A., Berghäll, E., Liesimaa, V. and Mattinen, M.K. (2015) Combinations of policy instruments to decrease the climate impacts of housing, passenger transport and food in Finland. Journal of Cleaner Production, 107: 455-466. 

Berghäll, E. (2014) Has Finland advanced from an investment to an innovation-driven stage? The Finnish Journal of Business Economics (LTA now Nordic Journal of Business), 1: 11-32.

Berghäll, E. (2012) R&D vs. other factor inputs in a high-tech industry. Industry and Innovation, 19(2): 127-154.

van Beers, C., Berghäll, E., Poot, T. (2008) R&D internationalization, R&D collaboration and public knowledge institutions in small economies: Evidence from Finland and the Netherlands. Research Policy, 37(2): 294-308.

VATT Working Papers VATT Working Papers