Införande av ökade avskrivningar 2012-2016, räntabilitet och företagsbeskattning

Tidpunkt för projektet : 2019 - 2023

Projektet undersöker ökade avskrivningar.

Verotoimisto

I studien undersöks i vilken utsträckning ökade avskrivningar används, vilka faktorer som ligger bakom införandet och hur de påverkar investeringarna under 2009-2010 och 2013-2016.

Ansvarig forskare: Elina Berghäll, [email protected], +358 295 519 406

Elina Berghäll BeskattningBeskattning och reglering av företagsverksamhetElina Berghäll