Korotettujen poistojen käyttöönotto 2012–2016, tuottavuus ja yritysverotus

Hankkeen ajankohta : 2019 - 2023

Hanke tutkii korotettuja poistoja.

Verotoimisto

Tutkimus selvittää vuosien 2009-2010 ja 2013–2016 käytössä olleiden korotettujen poistojen käytön laajuutta, käyttöön ottoon vaikuttaneita tekijöitä ja vaikutuksia investointeihin.

Vastuututkija: Elina Berghäll, [email protected], +358 295 519 406

Elina Berghäll Elina BerghällVerotusYritystoiminnan verotus ja sääntely