Avoimet työpaikat

vatt-viikkoseminaari

Ilmoitamme avoimista tehtävistämme näillä sivuilla sekä Valtiolle.fi -palvelun kautta.

VATT työpaikkana

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT:ssa tehdään korkeatasoista taloustieteellistä tutkimusta päätöksenteon tueksi ja julkisen talouden toiminnan tehostamiseksi. Tutkimuksemme palvelevat päätöksentekijöitä, asiantuntijoita ja yhteiskunnallista keskustelua. 

VATT:ssa työskentelee noin 60 henkilöä, joista noin 50 on tutkijoita – suurin osa väitelleitä tohtoreita. Lisäksi meillä on töissä hallinnon, viestinnän ja tutkimuspalveluiden ammattilaisia. 

Keskeisiä tutkimusaiheitamme ovat: 

  • asuntopolitiikka 
  • elinkeinopolitiikka 
  • energia, ilmasto ja ympäristö 
  • koulutus
  • kunnat ja hyvinvointialueet
  • sosiaaliturva 
  • terveyspalvelut 
  • tulonjako ja eriarvioisuus 
  • työmarkkinat 
  • verotus  

Datahuone on VATT:n itsenäinen yksikkö, joka tuottaa nopeatempoista datapohjaista tietoa päätöksenteon tueksi. Talouspolitiikan arviointineuvosto toimii VATT:n yhteydessä. Olemme myös mukana Suomen Akatemian Verotutkimuksen huippuyksikössä. 

VATT sijaitsee Economicum-kampuksella Helsingin keskustassa yhdessä Helsinki Graduate School of Economicsin kanssa, joka on vuonna 2018 perustettu kolmen suomalaisen taloustieteen laitoksen (Aalto-yliopisto, Hanken ja Helsingin yliopisto) yhteenliittymä. Teemme aktiivisesti yhteistyötä Helsinki GSE:n kanssa tutkimuksessa ja opetuksessa.

Olemme osa kansainvälistä tiedeyhteisöä mm. yhteishankkeiden, tutkimusvierailuiden sekä erilaisten kansainvälisten verkostojemme kautta.

valtiolle.fi logo