Muiden sarjoissa julkaistut

VATT:n omien sarjojen lisäksi tutkijamme julkaisevat selvityksiä ja analyyseja myös muiden tutkimuslaitosten, ministeriöiden ja asiantuntijaorganisaatioiden julkaisusarjoissa. Olemme koonneet nämä työt tälle sivulle pääsääntöisesti vuodesta 2013 lähtien.

Tältä sivulta löydät muun muassa:

- tutkijoidemme Valtioneuvoston kanslian VN TEAS -sarjan tutkimukset ja selvitykset
- tutkijoidemme artikkelit Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa
- tutkijoidemme artikkelit Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisemassa Talous & Yhteiskunta -lehdessä.