Elias Einiö toimii VATT:ssa johtavana tutkijana erityisalanaan yritysten sääntely. Hänen tutkimuksensa kattaa teemoja innovaatio- ja yrityspolitiikan, julkisen talouden ja työn taloustieteen alueilta. 

Keskeisenä linjana Einiön tutkimuksessa on yrityksiin kohdistetut politiikkatoimet ja niiden vaikuttavuus. Hän on tutkinut mm. yritystukien ja verokannustimien vaikutuksia innovaatioihin, kasvuun ja työllisyyteen. Viimeaikaisessa tutkimuksessaan hän on myös tarkastellut tiedon leviämisen ja sosiaalisten verkostojen merkitystä yritysten innovaatiotoiminnalle ja työmarkkinoilla.

Tutkimushankkeet