Rekrytointitukikokeilun jatkosuunnittelu

Hankkeen ajankohta : 2021 - 2023

Hankeen tarkoituksena on antaa asiantuntijatukea rekrytointitukikokeilun toimeenpanon valmistelussa. Työ kytkeytyy aiemmin tehtyyn rekrytointitukikokeilun koesuunnitelmaan.

kättely

Hankeen työ sisältää rekrytointitukikokeilua koskevan hallituksen esitysluonnoksen kommentointia, kokeilun kohdejoukon suuruuden arviointia anonymisoidulla koepoiminnan aineistolla sekä muuta kokeilun toimeenpanoon ja suunnitteluun liittyvää asiantuntijatyötä ml. satunnaistamisessa käytettävien ohjelmointikomentojen laadinta.

Hankkeessa tuotetaan lisäksi uutta tietoa tilastollisen päätöksenteon tekemisestä kaksivaiheisessa satunnaistetussa koeasetelmassa.

Vastuututkija: Elias Einiö, [email protected], +358 295 519 408

Annika NivalaElias Einiö Elias EiniöTyö- ja elinkeinoministeriöTyömarkkinatTyömarkkinat ja koulutus