Blogit

 • Vertaisarviointi tarvitsee kaverikseen avoimuutta

  Blogi 30.10.2020 Essi Eerola

  Vertaisarviointi tarvitsee kaverikseen avoimuutta

  Helsingin Sanomat kirjoitti (HS 18.10.) kiinnostavasti koronapandemian vaikutuksesta tutkimuksen tekemiseen. Kirjoituksessa tuli hyvin esiin se, miten valtava tiedon tarve oli varsinkin viime keväänä ja miten se ohjasi tutkimuksen aihevalintoja ja tekemisen tapoja.

 • Asiakasmaksulain uudistus parantaa yhdenvertaisuutta - riskinä terveyspalveluiden tehoton käyttö

  Blogi 16.10.2020 Markku Siikanen, Tanja Saxell ja Mika Kortelainen

  Asiakasmaksulain uudistus parantaa yhdenvertaisuutta - riskinä terveyspalveluiden tehoton käyttö

  Maamme hallitus antoi 17.9.2020 Eduskunnalle esityksen asiakasmaksulain uudistamisesta. Hallituksen esityksessä (HE 129/2020 vp) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Esitetty uudistus parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta. Joi...

 • Sote-uudistus jää tyngäksi ilman maakuntien verotusoikeutta

  Blogi 25.9.2020 Mika Kortelainen, Kaisa Kotakorpi, Teemu Lyytikäinen, Tanja Saxell

  Sote-uudistus jää tyngäksi ilman maakuntien verotusoikeutta

  VATT:n tutkijat näkevät ongelmalliseksi tilanteen, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirrettäisiin kunnilta maakunnille, mutta maakunnilla tai palvelujen järjestäjillä ei olisi verotusoikeutta.

 • Vihreä elvytys ottaa aikaa

  Blogi 18.9.2020 Anni Huhtala ja Marita Laukkanen

  Vihreä elvytys ottaa aikaa

  Vihreä elvytys voi onnistuessaan sekä vauhdittaa talouskasvua että suojella ympäristöä. Taikakeino se ei kuitenkaan ole. Talouden rakenteet muuttuvat hitaasti, eikä vihreitä työpaikkoja tai niiden vaatimaa osaamista synny hetkessä. Tämä kannattaa pitää mielessä Suomenkin elpymispakettia sorvatessa.

 • Vihellä taksi, vai kävelläänkö?

  Blogi 1.7.2020

  Vihellä taksi, vai kävelläänkö?

  "Taksimarkkinoilla on useita piirteitä, joiden vuoksi markkinat toimivat epätäydellisesti. Jos markkinoiden ongelmia ei voida korjata, tehokkainta voikin olla sääntelyn avulla vähentää ongelmien kielteisiä vaikutuksia", kirjoittaa kesäharjoittelijamme Ida Kankaanranta blogissaan.

 • Suomi ja kansainvälisen yritysverotuksen uudistaminen

  Blogi 25.6.2020 Seppo Kari, Ilpo Kauppinen, Olli Ropponen

  Suomi ja kansainvälisen yritysverotuksen uudistaminen

  Kansainvälinen yritysverotus on uudistamisen tarpeessa, mutta mikään tähän mennessä ehdotetuista verouudistuksista ei tarjoa täysin tyydyttävää ratkaisua. Euroopan unionin yhteinen yhdistetty yritysveropohja (CCCTB) muuttaisi kansainvälisen verojärjestelmän perusrakennetta ja rajoittaisi voittoje...

 • Aktiivimalli sotki perustulokokeilun arvioinnin – vai sotkiko sittenkään?

  Blogi 25.6.2020 Kari Hämäläinen, Jouko Verho

  Aktiivimalli sotki perustulokokeilun arvioinnin – vai sotkiko sittenkään?

  Aktiivimalli sotki perustulokokeilun työllisyysvaikutusten tulkintaa, mutta onko sillä lopulta väliä? Joka tapauksessa arvio on tarkempi kuin mitä juuri mistään muusta työllistämistoimesta on saatavilla: perustulon työllisyysvaikutus oli niin pieni, ettei se missään tapauksessa ole ensimmäinen ke...

 • EU haaveilee vihreästä kehityksestä, mutta puhtaan teknologian innovaatiot sakkaavat – mikä on Suomen tie?

  Blogi 2.6.2020 Anni Huhtala

  EU haaveilee vihreästä kehityksestä, mutta puhtaan teknologian innovaatiot sakkaavat – mikä on Suomen tie?

  Euroopan komissio ehti julkistaa vuodenvaihteessa vihreän kehityksen ohjelman. Ohjelmaa puitiin myös Suomen eduskunnassa juuri ennen koronapandemian puhkeamista. Nyt kun EU:ssa suunnitellaan pandemian pelastuspaketteja, kannattaa palauttaa mieleen vihreän kehityksen ohjelman tueksi kaavailtu Kest...

 • Työttömyyden pitkittyminen lisää talouskriisin kustannuksia

  Blogi 29.4.2020 Jouko Verho

  Työttömyyden pitkittyminen lisää talouskriisin kustannuksia

  Koronaviruksen aiheuttama pandemia on saanut aikaan maailmanlaajuisen talouskriisin. Nyt kun alkushokista on selvitty, on julkisessa keskustelussa alkanut pohdinta kriisin taloudellisista seurauksista. On selvää, että Suomi syöksyy lamaan. Kuinka syvään, sitä ei vielä tiedä kukaan. 1990-luvun alu...

 • Muuttaako koronakriisi sitä, mitä julkinen sektori taloudessa hoitaa?

  Blogi 15.4.2020 Kaisa Kotakorpi

  Muuttaako koronakriisi sitä, mitä julkinen sektori taloudessa hoitaa?

  Julkisella sektorilla on kolme tehtävää, joiden kaikkien merkitys kasvaa koronakriisin hoidon yhteydessä. Suomen julkinen talous kestää sen, kirjoittaa Kaisa Kotakorpi.

 • Miten koulujen sulkeminen vaikuttaa oppimiseen tai oppilaiden pärjäämiseen työmarkkinoilla?

  Blogi 5.4.2020 Tuomas Pekkarinen

  Miten koulujen sulkeminen vaikuttaa oppimiseen tai oppilaiden pärjäämiseen työmarkkinoilla?

  Etäopetukseen siirtyminen voi vähentää opetukseen käytettyä aikaa tai heikentää työmarkkinoilla tärkeiden ei-kognitiivisten taitojen oppimista, kirjoittaa Tuomas Pekkarinen.

 • Kun uudet tutkimustulokset haastavat vallitsevan tiedon

  Blogi 12.12.2019 Essi Eerola

  Kun uudet tutkimustulokset haastavat vallitsevan tiedon

  Elokuussa 2018 professori Henrik Kleven esitteli julkistaloustieteilijöiden konferenssissa tutkimustuloksia, jotka haastavat aiempaa verotuksen vaikutuksiin liittyvää tutkimusta. Tarkemmin sanottuna työtulovähennyksellä ei ehkä olekaan niin suurta vaikutusta yksinhuoltajaäitien työllistymiseen ku...

 • Joel Slemrodin avoin kirje: Tutkimuksen avulla tehokkaampaa verovalvontaa

  Blogi 26.11.2019

  Joel Slemrodin avoin kirje: Tutkimuksen avulla tehokkaampaa verovalvontaa

  Veronkiertoa voidaan rajoittaa tehokkaasti käyttämällä kolmansien osapuolien tietoja ja kertomalla veronmaksajille siitä. Veroviranomaisten näkökulmasta se on myös paljon kustannustehokkaampaa kuin esimerkiksi tarkastusten lisääminen, kirjoittaa Joel Slemrod.

 • VATT on Suomen verotutkimusyksikkö: rahkeita on, mutta resursseja niukasti!

  Blogi 9.10.2019 Anni Huhtala ja Essi Eerola

  VATT on Suomen verotutkimusyksikkö: rahkeita on, mutta resursseja niukasti!

  VATT:n entinen ylijohtaja, kansanedustaja Juhana Vartiainen totesi twitterissä, että VATT on Suomen verotutkimuskeskus. Näin on.

 • VATT:n kesäharjoittelijoiden kirjasuositukset taloustieteen ystäville

  Blogi 14.8.2019

  VATT:n kesäharjoittelijoiden kirjasuositukset taloustieteen ystäville

  VATT:n kesäharjoittelijat kokosivat tämän hetken kuumimmat taloustieteelliset kirjavinkit. Näistä löytyy kiinnostavaa luettavaa paitsi taloustieteilijöille myös muille yhteiskunnallisesta päätöksenteosta kiinnostuneille.