Blogit

 • Luontokato ei näy talouspolitiikan valmistelun mittareissa

  Blogi 18.2.2021 Anni Huhtala (VATT)

  Luontokato ei näy talouspolitiikan valmistelun mittareissa

  Dasguptan raportin pääviesti on, ettei talous ole irrallaan luonnosta. Ihmisten, kotitalouksien ja yritysten toiminta rakentuu pääomavarantojen varaan. Ongelmia seuraa siitä, että luontoa ei ole nähty pääomana, varallisuutena ja vaurauden lähteenä, samalla tavoin kuin inhimillistä ja tuotannollis...

 • Kotitalousvähennysraporttimme keskustelun jatkoksi

  Blogi 2.2.2021 Jarkko Harju (VATT) ja Tuomas Kosonen (PT)

  Kotitalousvähennysraporttimme keskustelun jatkoksi

  Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) viime viikolla julkaistu Kotitalousvähennyksen vaikutukset -raportti herätti paljon julkista keskustelua. Tässä blogissa tutkijat vastaavat kommentteihin.

 • Suomalainen hyvinvointivaltio onnistui hyvin pehmentämään koronakriisin vaikutuksia pienituloisuuteen ja eriarvoisuuteen

  Blogi 20.1.2021 Tomi Kyyrä (VATT), Jukka Pirttilä (HY ja VATT) ja Terhi Ravaska (VATT)

  Suomalainen hyvinvointivaltio onnistui hyvin pehmentämään koronakriisin vaikutuksia pienituloisuuteen ja eriarvoisuuteen

  Tilannehuoneen ajantasaisen aineiston perusteella olemme voineet seurata koronapandemian ja rajoitustoimien vaikutuksia erilaisten työntekijöiden ja yritysten tilanteeseen. Mutta millainen vaikutus koronakriisillä on ollut käytettävissä oleviin tuloihin, pienituloisuuteen ja taloudelliseen eriarv...

 • Voidaanko julkisilla hankinnoilla edistää ilmastopolitiikan tavoitteita kustannustehokkaasti?

  Blogi 14.12.2020 Anni Huhtala

  Voidaanko julkisilla hankinnoilla edistää ilmastopolitiikan tavoitteita kustannustehokkaasti?

  Julkiset hankinnat on merkittävä julkisen talouden kuluerä. Suomessa kokonaissumma on noin 35 miljardia euroa vuodessa eli karkeasti noin 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tiedämme toteutuneista hankinnoista ja niiden onnistuneisuudesta kovin vähän. Silti – tai juuri sen vuoksi – julkisten ha...

 • Asuntopolitiikkatoimien vaikutukset – eli kysyntä, tarjonta ja tasapaino

  Blogi 26.11.2020 Essi Eerola

  Asuntopolitiikkatoimien vaikutukset – eli kysyntä, tarjonta ja tasapaino

  Asumisen kustannukset muodostuvat kysynnän ja tarjonnan ristipaineessa. Niinpä asuntopoliittisten toimenpiteiden vaikutukset ovat yleensä monimutkaisia ja ulottuvat muihinkin kuin toimenpiteen kohteena oleviin. Suomalaista asuntopolitiikkaa suunnitellessa kannattaa kuitenkin ottaa oppia muissa ma...

 • Vertaisarviointi tarvitsee kaverikseen avoimuutta

  Blogi 30.10.2020 Essi Eerola

  Vertaisarviointi tarvitsee kaverikseen avoimuutta

  Helsingin Sanomat kirjoitti (HS 18.10.) kiinnostavasti koronapandemian vaikutuksesta tutkimuksen tekemiseen. Kirjoituksessa tuli hyvin esiin se, miten valtava tiedon tarve oli varsinkin viime keväänä ja miten se ohjasi tutkimuksen aihevalintoja ja tekemisen tapoja.

 • Asiakasmaksulain uudistus parantaa yhdenvertaisuutta - riskinä terveyspalveluiden tehoton käyttö

  Blogi 16.10.2020 Markku Siikanen, Tanja Saxell ja Mika Kortelainen

  Asiakasmaksulain uudistus parantaa yhdenvertaisuutta - riskinä terveyspalveluiden tehoton käyttö

  Maamme hallitus antoi 17.9.2020 Eduskunnalle esityksen asiakasmaksulain uudistamisesta. Hallituksen esityksessä (HE 129/2020 vp) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Esitetty uudistus parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta. Joi...

 • Sote-uudistus jää tyngäksi ilman maakuntien verotusoikeutta

  Blogi 25.9.2020 Mika Kortelainen, Kaisa Kotakorpi, Teemu Lyytikäinen, Tanja Saxell

  Sote-uudistus jää tyngäksi ilman maakuntien verotusoikeutta

  VATT:n tutkijat näkevät ongelmalliseksi tilanteen, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirrettäisiin kunnilta maakunnille, mutta maakunnilla tai palvelujen järjestäjillä ei olisi verotusoikeutta.

 • Vihreä elvytys ottaa aikaa

  Blogi 18.9.2020 Anni Huhtala ja Marita Laukkanen

  Vihreä elvytys ottaa aikaa

  Vihreä elvytys voi onnistuessaan sekä vauhdittaa talouskasvua että suojella ympäristöä. Taikakeino se ei kuitenkaan ole. Talouden rakenteet muuttuvat hitaasti, eikä vihreitä työpaikkoja tai niiden vaatimaa osaamista synny hetkessä. Tämä kannattaa pitää mielessä Suomenkin elpymispakettia sorvatessa.

 • Vihellä taksi, vai kävelläänkö?

  Blogi 1.7.2020

  Vihellä taksi, vai kävelläänkö?

  "Taksimarkkinoilla on useita piirteitä, joiden vuoksi markkinat toimivat epätäydellisesti. Jos markkinoiden ongelmia ei voida korjata, tehokkainta voikin olla sääntelyn avulla vähentää ongelmien kielteisiä vaikutuksia", kirjoittaa kesäharjoittelijamme Ida Kankaanranta blogissaan.

 • Suomi ja kansainvälisen yritysverotuksen uudistaminen

  Blogi 25.6.2020 Seppo Kari, Ilpo Kauppinen, Olli Ropponen

  Suomi ja kansainvälisen yritysverotuksen uudistaminen

  Kansainvälinen yritysverotus on uudistamisen tarpeessa, mutta mikään tähän mennessä ehdotetuista verouudistuksista ei tarjoa täysin tyydyttävää ratkaisua. Euroopan unionin yhteinen yhdistetty yritysveropohja (CCCTB) muuttaisi kansainvälisen verojärjestelmän perusrakennetta ja rajoittaisi voittoje...

 • Aktiivimalli sotki perustulokokeilun arvioinnin – vai sotkiko sittenkään?

  Blogi 25.6.2020 Kari Hämäläinen, Jouko Verho

  Aktiivimalli sotki perustulokokeilun arvioinnin – vai sotkiko sittenkään?

  Aktiivimalli sotki perustulokokeilun työllisyysvaikutusten tulkintaa, mutta onko sillä lopulta väliä? Joka tapauksessa arvio on tarkempi kuin mitä juuri mistään muusta työllistämistoimesta on saatavilla: perustulon työllisyysvaikutus oli niin pieni, ettei se missään tapauksessa ole ensimmäinen ke...

 • EU haaveilee vihreästä kehityksestä, mutta puhtaan teknologian innovaatiot sakkaavat – mikä on Suomen tie?

  Blogi 2.6.2020 Anni Huhtala

  EU haaveilee vihreästä kehityksestä, mutta puhtaan teknologian innovaatiot sakkaavat – mikä on Suomen tie?

  Euroopan komissio ehti julkistaa vuodenvaihteessa vihreän kehityksen ohjelman. Ohjelmaa puitiin myös Suomen eduskunnassa juuri ennen koronapandemian puhkeamista. Nyt kun EU:ssa suunnitellaan pandemian pelastuspaketteja, kannattaa palauttaa mieleen vihreän kehityksen ohjelman tueksi kaavailtu Kest...

 • Työttömyyden pitkittyminen lisää talouskriisin kustannuksia

  Blogi 29.4.2020 Jouko Verho

  Työttömyyden pitkittyminen lisää talouskriisin kustannuksia

  Koronaviruksen aiheuttama pandemia on saanut aikaan maailmanlaajuisen talouskriisin. Nyt kun alkushokista on selvitty, on julkisessa keskustelussa alkanut pohdinta kriisin taloudellisista seurauksista. On selvää, että Suomi syöksyy lamaan. Kuinka syvään, sitä ei vielä tiedä kukaan. 1990-luvun alu...

 • Muuttaako koronakriisi sitä, mitä julkinen sektori taloudessa hoitaa?

  Blogi 15.4.2020 Kaisa Kotakorpi

  Muuttaako koronakriisi sitä, mitä julkinen sektori taloudessa hoitaa?

  Julkisella sektorilla on kolme tehtävää, joiden kaikkien merkitys kasvaa koronakriisin hoidon yhteydessä. Suomen julkinen talous kestää sen, kirjoittaa Kaisa Kotakorpi.