Blogit

 • Miten päiväkodit valittiin kaksivuotiseen eskarikokeiluun?

  Blogi 9.12.2021

  Miten päiväkodit valittiin kaksivuotiseen eskarikokeiluun?

  Suomessa toteutetaan hallitusohjelman mukainen ainutlaatuinen kokeilu vuotta pidemmästä esiopetuksesta. Avaamme tässä blogissa tutkimuksen taustaa ja sitä, miten päiväkotiryhmien arvonta koe- ja verrokkiryhmiksi ympäri Suomea toteutettiin.

 • Mikä toimii? Aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta tehdyistä arvioinneista opittua

  Blogi 17.11.2021 Professori Andrea Weber

  Mikä toimii? Aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta tehdyistä arvioinneista opittua

  Talouden nopea elpyminen covid-19-sulkutoimien jälkeen aiheuttaa haasteita työmarkkinoille. Päätöksentekijät etsivät näihin haasteisiin vastauksia aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta aiemmin saaduista kokemuksista. Vaikuttaa siltä, että aiemmilla tutkimustuloksilla on ollut vaikutusta poliittisi...

 • Maaseudulla tarvitaan eri keinoja kuin kaupungissa liikenteen päästöjen vähentämiseen

  Blogi 29.9.2021

  Maaseudulla tarvitaan eri keinoja kuin kaupungissa liikenteen päästöjen vähentämiseen

  Ilmastotavoitteiden näkökulmasta liikenteen päästövähennyskeino on periaatteessa yksinkertainen: polttomoottoriautoilla tulee ajaa huomattavasti nykyistä vähemmän. Maaseudulla kotitalouskohtaisten päästöjen määrä on edelleen suuri, mutta kokonaisuudessa suurin osa päästöistä syntyy kaupungeissa. ...

 • VATT:n harjoittelijoiden luku- ja kuuntelusuositukset loppukesälle

  Blogi 18.8.2021

  VATT:n harjoittelijoiden luku- ja kuuntelusuositukset loppukesälle

  VATT:n harjoittelijat kokosivat parhaat talousaiheiset kirja-, katselu- ja kuunteluvinkkinsä loppukesälle. Listalta löytyy kiinnostavaa luettavaa sekä taloustieteilijöille että muille taloudesta ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta kiinnostuneille.

 • Globaali minimiyritysvero ja maiden välinen verotusoikeusuudistus

  Blogi 6.7.2021 Jonatan Kanervo, Seppo Kari, Emma Tuomi ja Marika Viertola

  Globaali minimiyritysvero ja maiden välinen verotusoikeusuudistus

  G7-maat pääsivät kesäkuussa alustavaan sopuun globaalista minimiyritysverosta ja maiden välisen verotusoikeuden jakautumisen uudistuksesta. Heinäkuun G20-kokous tulee olemaan haastavampi. Pitkällä aikavälillä uudistus tuskin ratkaisee kansainvälisen yritysverotuksen ongelmia. Avaamme tutkimusblog...

 • Suomalaiset ovat innostuneet aurinkosähkön tuotannosta – millaisilla alueilla se on suosittua ja onko se kannattavaa?

  Blogi 4.6.2021

  Suomalaiset ovat innostuneet aurinkosähkön tuotannosta – millaisilla alueilla se on suosittua ja onko se kannattavaa?

  Kiinnostus uusiutuvaan energiaan ja omavaraisuuteen on saanut kotitaloudet mukaan sähköntuotantoon aktiivisemmin kuin koskaan. Aurinkosähkön kapasiteetti on kasvanut erityisesti kaupunkialueilla, mutta aurinkosähkön pientuottajia on suhteellisesti eniten edelleen maaseutumaisilla ja kalliiden säh...

 • Äänestäjillä on kuntapolitiikassa paljon valtaa

  Blogi 1.6.2021 Janne Tukiainen (Turun yliopisto ja VATT) ja Jaakko Meriläinen (ITAM)

  Äänestäjillä on kuntapolitiikassa paljon valtaa

  Kuinka monta kertaa olet kuullut, ettei joku halua äänestää, koska äänellä ei kuitenkaan ole vaikutusta vaalien lopputulokseen tai siihen mitä päätöksiä tehdään? Kenties olet itsekin tullut ajatelleeksi samalla tavalla.

 • Polttoainevero ei Suomessa kohdistu erityisesti pienituloisiin

  Blogi 20.5.2021 Anna Sahari (VATT) ja Kimmo Palanne (VATT)

  Polttoainevero ei Suomessa kohdistu erityisesti pienituloisiin

  Tieliikenteen päästövähennystavoitteita tuskin saavutetaan, ellei ajamisen hinta myös bensiini- ja dieselkäyttöisille henkilöautoille nouse. Polttoaineverotus on tehokas keino vähentää päästöjä eikä se kohdistu erityisesti pienempituloisiin. Verotulojen kierrättäminen takaisin kotitalouksille on ...

 • Luontokato ei näy talouspolitiikan valmistelun mittareissa

  Blogi 18.2.2021 Anni Huhtala (VATT)

  Luontokato ei näy talouspolitiikan valmistelun mittareissa

  Dasguptan raportin pääviesti on, ettei talous ole irrallaan luonnosta. Ihmisten, kotitalouksien ja yritysten toiminta rakentuu pääomavarantojen varaan. Ongelmia seuraa siitä, että luontoa ei ole nähty pääomana, varallisuutena ja vaurauden lähteenä, samalla tavoin kuin inhimillistä ja tuotannollis...

 • Kotitalousvähennysraporttimme keskustelun jatkoksi

  Blogi 2.2.2021 Jarkko Harju (VATT) ja Tuomas Kosonen (PT)

  Kotitalousvähennysraporttimme keskustelun jatkoksi

  Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) viime viikolla julkaistu Kotitalousvähennyksen vaikutukset -raportti herätti paljon julkista keskustelua. Tässä blogissa tutkijat vastaavat kommentteihin.

 • Suomalainen hyvinvointivaltio onnistui hyvin pehmentämään koronakriisin vaikutuksia pienituloisuuteen ja eriarvoisuuteen

  Blogi 20.1.2021 Tomi Kyyrä (VATT), Jukka Pirttilä (HY ja VATT) ja Terhi Ravaska (VATT)

  Suomalainen hyvinvointivaltio onnistui hyvin pehmentämään koronakriisin vaikutuksia pienituloisuuteen ja eriarvoisuuteen

  Tilannehuoneen ajantasaisen aineiston perusteella olemme voineet seurata koronapandemian ja rajoitustoimien vaikutuksia erilaisten työntekijöiden ja yritysten tilanteeseen. Mutta millainen vaikutus koronakriisillä on ollut käytettävissä oleviin tuloihin, pienituloisuuteen ja taloudelliseen eriarv...

 • Voidaanko julkisilla hankinnoilla edistää ilmastopolitiikan tavoitteita kustannustehokkaasti?

  Blogi 14.12.2020 Anni Huhtala

  Voidaanko julkisilla hankinnoilla edistää ilmastopolitiikan tavoitteita kustannustehokkaasti?

  Julkiset hankinnat on merkittävä julkisen talouden kuluerä. Suomessa kokonaissumma on noin 35 miljardia euroa vuodessa eli karkeasti noin 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tiedämme toteutuneista hankinnoista ja niiden onnistuneisuudesta kovin vähän. Silti – tai juuri sen vuoksi – julkisten ha...

 • Asuntopolitiikkatoimien vaikutukset – eli kysyntä, tarjonta ja tasapaino

  Blogi 26.11.2020 Essi Eerola

  Asuntopolitiikkatoimien vaikutukset – eli kysyntä, tarjonta ja tasapaino

  Asumisen kustannukset muodostuvat kysynnän ja tarjonnan ristipaineessa. Niinpä asuntopoliittisten toimenpiteiden vaikutukset ovat yleensä monimutkaisia ja ulottuvat muihinkin kuin toimenpiteen kohteena oleviin. Suomalaista asuntopolitiikkaa suunnitellessa kannattaa kuitenkin ottaa oppia muissa ma...

 • Vertaisarviointi tarvitsee kaverikseen avoimuutta

  Blogi 30.10.2020 Essi Eerola

  Vertaisarviointi tarvitsee kaverikseen avoimuutta

  Helsingin Sanomat kirjoitti (HS 18.10.) kiinnostavasti koronapandemian vaikutuksesta tutkimuksen tekemiseen. Kirjoituksessa tuli hyvin esiin se, miten valtava tiedon tarve oli varsinkin viime keväänä ja miten se ohjasi tutkimuksen aihevalintoja ja tekemisen tapoja.

 • Asiakasmaksulain uudistus parantaa yhdenvertaisuutta - riskinä terveyspalveluiden tehoton käyttö

  Blogi 16.10.2020 Markku Siikanen, Tanja Saxell ja Mika Kortelainen

  Asiakasmaksulain uudistus parantaa yhdenvertaisuutta - riskinä terveyspalveluiden tehoton käyttö

  Maamme hallitus antoi 17.9.2020 Eduskunnalle esityksen asiakasmaksulain uudistamisesta. Hallituksen esityksessä (HE 129/2020 vp) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Esitetty uudistus parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta. Joi...