Tuomas Kosonen toimii tutkimusprofessorina verotuksen ja tulonsiirtojen alueella. Hänen keskeiset tutkimusaiheensa liittyvät erilaisten verojen ja tulonsiirtojen aiheuttamien työllisyys-, kulutus- ja tulonjakovaikutusten selvittämiseen empiirisesti. Hänen vertaisarvioidut julkaisunsa ovat keskittyneet erityisesti arvonlisäverotuksen ja lasten kotihoidon tuen analysoimiseen. Laajemmin Kosonen tutkiin erilaisia julkistaloustieteen ja työn taloustieteen kysymyksiä. 

Tutkimushankkeet