VATT on taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö

Arvioimme ja ennakoimme politiikkatoimien vaikuttavuutta hyödyntäen laajoja rekisteriaineistoja ja nykyaikaisia tilastollisia menetelmiä. VATT:lla on vahva osaaminen tutkimuksessa, jossa pyritään selvittämään talouspolitiikan vaikutuksia yksilön, kotitalouksien tai yritysten käyttäytymiseen ja kansalaisten hyvinvointiin.

Tutkimustyömme keskittyy viiteen laajaan teemaan. Löydät tarkemmat tiedot kussakin teemassa käynnissä olevasta työstä ja uusimmista julkaisuista tutkimusteeman sivulta.

Tuotamme tutkittua tietoa ja tutkimukseen perustuvaa analyysiä paitsi talouspoliittisen päätöksenteon, myös sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.