VATT on taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö

Teemme tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta edistääksemme tietoon pohjautuvaa talouspolitiikkaa. Arvioimme politiikkatoimien vaikutuksia yksilöihin, kotitalouksiin ja yrityksiin. Tutkimustyömme perustuu laajojen rekisteriaineistojen ja talousteorian hyödyntämiseen sekä syvälliseen instituutioiden tuntemukseen.

Tutkimustyömme keskittyy viiteen teemaan ja 10 tutkimusaiheeseen. Löydät tarkemmat tiedot kussakin teemassa ja aiheessa käynnissä olevasta työstä ja uusimmista julkaisuista tutkimusteeman tai -aiheen sivulta.