VATT 30 vuotta

VATT perustettiin 1.10.1990, joten vuonna 2020 vietämme 30-vuotisjuhlia. 30 vuoteen on mahtunut erilaisia käänteitä niin talouspolitiikassa kuin tutkimuksen painopisteissä. Keskiössä on kuitenkin pysynyt suomalainen hyvinvointivaltio: niin sen tarjoamat palvelut kuin niiden rahoittaminen.

VATT:n ylijohtajat 1990-2020
VATT:n ylijohtajat 1990-2020: (oikealta) Aki Kangasharju, Seija Ilmakunnas, Reino Hjerppe, Juhana Vartiainen ja Anni Huhtala

Juhlavuoden kunniaksi haastattelimme kaikkia VATTin ylijohtajia. Haastatteluiden kautta rakentuu kuva niin suomalaisen talouspolitiikan kuin taloustieteellisen tutkimuksenkin vaiheista. Lisäksi olemme koonneet viisi teema-artikkelia VATTin keskeisistä tutkimusaiheista ja niissä saaduista tutkimustuloksista.