VATT 30 år

VATT grundades 1.10.1990, så 2020 firade vi 30-årsjubileum. Under 30 år har mycket hunnit hända såväl inom ekonomipolitiken som inom fokusområdena för forskningen. Vårt grundläggande fokus har dock förblivit det samma: den finska välfärdsstaten, de tjänster den erbjuder och finansiering av tjänsterna.

VATT:n ylijohtajat 1990-2020
VATT:s överdirektörer år 1990-2020: (från höger) Aki Kangasharju, Seija Ilmakunnas, Reino Hjerppe, Juhana Vartiainen och Anni Huhtala

För att fira jubileumsåret intervjuade vi samtliga VATT:s överdirektörer. Genom intervjuerna skapas en bild av den finländska ekonomipolitikens och ekonomivetenskapliga forskningens utveckling. Utöver detta har vi sammanställt fem temaartiklar om VATT:s centrala forskningsämnen och uppnådda forskningsresultat inom dem.