Hanna Pesolas forskningsområde är arbetsmarknader och invandring. Hennes aktuella undersökningar handlar bland annat om utbildningsval av invandrarnas barn och hur de som av olika skäl flyttat till Finland klarar sig på arbetsmarknaden. Vid sidan av VATT arbetar Hanna också på Statistikcentralens forskartjänster med utveckling av forskningsmaterial. Hon disputerade i nationalekonomi vid Aalto-universitetets handelshögskola 2011.

Senaste vetenskapliga artiklar

Huttunen, K., Pesola, H. (2022). COVID-19 and labour market outcomes by gender in Finland. Nordic Economic Policy Review 2022: COVID-19 Effects on the Economy in the Nordics.

Kyyrä, T. and Pesola, H. (2020), The Effects of UI Benefits on Unemployment and Subsequent Outcomes: Evidence from a Kinked Benefit Rule. Oxford Bulletin of Economics and Statistics.

Kyyrä, T. and Pesola, H. (2020) The effects of unemployment benefit duration: Evidence from residual benefit duration, Labour Economics, Volume 65, 2020, 101859

Kyyrä, T., Pesola, H. The labor market in Finland, 2000–2018. IZA World of Labor 2020: 421

Kyyrä, T. and Pesola, H. (2020), Long-term effects of extended unemployment benefits for older workers, Labour Economics, Volume 62, 2020, 101777

Kyyrä, T., Pesola, H. and Verho, J. (2019), The spike at benefit exhaustion: The role of measurement error in benefit eligibility, Labour Economics, 60: 75-83

Pesola, H. (2011), Labour Mobility and Returns to Experience in Foreign Firms, Scandinavian Journal of Economics, 113(3): 637-664