Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

VATT forskar i offentlig service, däribland hälso- och socialtjänster samt utbildning. Till våra centrala forskningsområden hör även kommunal finansiering och kommunstruktur, lokal politik samt boenderelaterade skatter och bidrag.

De flesta av våra forskningsprojekt går på djupet med reformer inom den offentliga servicen eller politiska åtgärders effekter på dem. Vi granskar dessa reformer och effekter med fokus på tjänsternas kvalitet, produktivitet och effektivitet.

Vi har inom temaområdet en gemensam forskningsgrupp med Helsinki Graduate School of Economics inom hälsoekonomi.

Våra aktuella forskningsprojekt fokuserar på

  • vårdinformationssystemens fördelar och kostnader, speciellt effektiviteten av e-recept
  • effekter av stödet för hemvård
  • inlärningsresultat och effektiviteten i gymnasier
  • bostadspolitik och boenderelaterade bidrag
  • överlåtelseskattens inverkan på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden
  • valdeltagande, politiska val och valsystem.

Vi har samlat våra viktigaste forskningsrön om bostadsmarknaden på en och samma sida.