Elias Einiö är ledande forskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) med företagsreglering som sitt specialområde. Hans forskning omfattar teman inom innovations- och företagspolitik, offentlig ekonomi och arbetsekonomi. 

En central linje i Einiös forskning är policyåtgärder riktade till företag och vilken effekt dessa har. Han har forskat i bland annat effekterna av företagsstöd och skatteincitament på innovationer, tillväxt och sysselsättning. I sin senaste forskning har han även granskat vilken betydelse kunskapsspridning och sociala nätverk har för företagens innovationsverksamhet och på arbetsmarknaden.

Forskningsprojekt