Elias Einiö

Elias Einiö

Ledande forskare, forskningsledare, PhD

Forskningsområden: näringspolitik innovation FoU arbetsekonomi företagsstöd

[email protected]

Tel. +358 295 519 408

Beskattning och reglering av företagsverksamhet

Visa forskarens sida

Elias Einiö är ledande forskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) med företagsreglering som sitt specialområde. Hans forskning omfattar teman inom innovations- och företagspolitik, offentlig ekonomi och arbetsekonomi. 

En central linje i Einiös forskning är policyåtgärder riktade till företag och vilken effekt dessa har. Han har forskat i bland annat effekterna av företagsstöd och skatteincitament på innovationer, tillväxt och sysselsättning. I sin senaste forskning har han även granskat vilken betydelse kunskapsspridning och sociala nätverk har för företagens innovationsverksamhet och på arbetsmarknaden.