Näringspolitik, arbetsmarknad och tillväxt

Tidpunkt för projektet : 2013 - Pågående

I forskningsprojektet undersöks hur innovations- och näringspolitiken samt regleringen påverkar företagssektorn och arbetsmarknaden.

Lyftkranar

Syftet med projektet är att besvara bl.a. följande frågor: 1) Hur skatteincitament och företagsstöd påverkar innovation, FoU-insatser och produktivitet 2) Hur regionala stödåtgärder inom företagssektorn påverkar sysselsättningen och företagens placering 3) Hur investeringsstöd och reglering påverkar företagens lönsamhet, sysselsättning, investeringar och produktivitetsutveckling. Projektets forskningsprojekt undersöker bl.a. följande: Effekterna av Business Finlands innovationsstöd och nationella investeringsstöd. När det gäller stöden till Tekes granskas särskilt effekterna av stöd till unga företag på innovationsproduktionen, mätt bland annat genom patent.

Partner: London School of Economics, Imperial College London, Grantham Research Institute, Aalto-universitetet

Ansvarig forskare: Elias Einiö, [email protected], +358 295 519 408

Elias Einiö ArbetsmarknadBeskattningBeskattning och reglering av företagsverksamhetElias EiniöNäringspolitik