Arbetsmarknad och utbildning

På VATT forskar vi i frågeställningar inom arbetsmarknad och utbildningspolitik samt invandring och integration. Vi vill klarlägga på vilket sätt utbildningssystemet kan tjäna alla bättre och på vilket sätt det skulle vara möjligt att öka antalet personer på arbetsmarknaden.

Fokus för det mångåriga och multidisciplinära forskningsprojektet Mitt spår, som är aktuellt inom forskningstemat, är att motarbeta marginalisering av unga. Många av våra medarbetare medverkar i projektet som kartlägger de mekanismer som leder till marginalisering, undersöker långtidseffekterna av ofullbordad skolutbildning och utvärderar utfallet av tidigare policyreformer. Målet är att utifrån forskningsdata arbeta fram ett program som ska göra det lättare för ungdomar att gå vidare från grundskolan till utbildning på andra stadiet.

Utbildning, kompetens och framtidens arbetsliv hör till våra viktigaste forskningsteman. I våra aktuella projekt studerar vi bland annat globaliseringens effekter på kompetensefterfrågan, efterfrågan och utbud i fråga om högutbildad kompetens samt invandrare på arbetsmarknaden och inom utbildningen i Finland.

I vår arbetsmarknadsrelaterade forskning fokuserar vi på utvärderingar av arbetslöshetsstödets och olika sysselsättningsfrämjande policyreformers effektivitet. Föremål för forskningen är bland annat arbetsvillkoret för det inkomstrelaterade arbetslöshetsstödet, effekterna av inkomstrelaterad dagpenning på arbetslöshetens längd, tillägget för sysselsättningsplan och ungdomsgarantin.

Den aktuella forskningen om invandring och integration fokuserar på integrationsplaners generationsövergripande effekter samt hur invandrares barn klarar sig.

På VATT finns gedigen expertis i uppläggning och vetenskaplig utvärdering av sociala experiment. Den expertisen är högaktuell i Finland i dag med anledning av de omfattande reformer som ska planeras utifrån experiment. Våra forskare har spelat en stor roll vid uppläggningen och samplingen inför experimentet med basinkomst 2017-2018.

Vi har samlat våra viktigaste forskningsrön om utbildning på en och samma sida.