Lediga arbetsplatser

vatt-viikkoseminaari

Vi utannonserar lediga tjänster på denna webbplats och via tjänsten Valtiolle.fi.

VATT som arbetsplats

Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) bedriver högklassig ekonomisk forskning till stöd för beslutsfattandet och för att effektivera verksamheten inom den offentliga ekonomin.  Våra undersökningar betjänar beslutsfattare, experter och samhällsdebatten. 

Statens ekonomiska forskningscentral har cirka 60 anställda varav cirka 50 är forskare – de flesta har doktorsexamen. I personalen ingår dessutom specialister på förvaltning, kommunikation och forskningstjänster.  

Våra viktiga forskningsområden är:   

  • bostadspolitik  
  • näringspolitik  
  • energi, klimat och miljö  
  • utbildning
  • kommuner och välfärdsområden 
  • social trygghet  
  • hälsovårdstjänster  
  • inkomstfördelning och ojämlikhet  
  • arbetsmarknad  
  • beskattning  

Vi är en del av det internationella vetenskapssamfundet bland annat genom samarbetsprojekt, forskningsbesök samt olika internationella nätverk. 

Datarummet är en självständig enhet vid VATT som producerar snabb databaserad information för beslutsfattare. Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken verkar i anslutning till VATT. Vi är även med i Finlands Akademis spetsforskningsenhet för skatteforskning. 

Vi ingår i den starkaste koncentrationen av ekonomivetenskap i Finland. Vi verkar på Campus Economicum tillsammans med Ekonomiska läroämnet vid Helsingfors universitet, Nationalekonomiska institutionen vid Aalto-universitetet och Institutionen för nationalekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan.

valtiolle.fi logo.