Marika Viertola

Marika Viertola

Forskare, EM

Beskattning Spetsforskningsenheten för skatteforskning

Marika Viertola är forskare på området Beskattning och reglering av företagsverksamhet. Hennes forskningsprojekt är inriktade på företagsbeskattning. Marika granskar i synnerhet multinationella företags verksamhet i referensramen för internationell företagsbeskattning.

Marika är doktorand i nationalekonomi vid Aalto-universitetet.

Forskningsprojekt