Marika Viertola

Marika Viertola

Biträdande forskare

Forskningsområden: internationell företagsbeskattning multinationellt företag företagsbeskattning

Aktuella projekt: Profit shifting and transfer pricing of multinational enterprises

[email protected]

Tel. +358 295 519 516

Marika Viertola är biträdande forskare på området Reglering av företagsverksamhet och global ekonomi. Hennes forskningsprojekt är inriktade på företagsbeskattning. Marika granskar i synnerhet multinationella företags verksamhet i referensramen för internationell företagsbeskattning.

Marika påbörjar sin doktorandutbildning vid Aalto-universitetet nästa höst.