Marika Viertola

Marika Viertola

Biträdande forskare

Forskningsområden: internationell företagsbeskattning multinationellt företag företagsbeskattning

Aktuella projekt: Profit shifting and transfer pricing of multinational enterprises

[email protected]

Tel. +358 295 519 516

Beskattning och reglering av företagsverksamhet

Visa forskarens sida

Marika Viertola är biträdande forskare på området Beskattning och reglering av företagsverksamhet. Hennes forskningsprojekt är inriktade på företagsbeskattning. Marika granskar i synnerhet multinationella företags verksamhet i referensramen för internationell företagsbeskattning.

Marika är doktorand vid Aalto-universitetet.