Marika Viertola

Marika Viertola

Biträdande forskare

Forskningsområden: internationell företagsbeskattning multinationellt företag företagsbeskattning

Aktuella projekt: Profit shifting and transfer pricing of multinational enterprises

[email protected]

Tel. +358 295 519 516

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Marika Viertola är biträdande forskare på området Reglering av företagsverksamhet och global ekonomi. Hennes forskningsprojekt är inriktade på företagsbeskattning. Marika granskar i synnerhet multinationella företags verksamhet i referensramen för internationell företagsbeskattning.

Marika påbörjar sin doktorandutbildning vid Aalto-universitetet nästa höst.