Sander Ramboer

Sander Ramboer

Specialforskare, PhD

Forskningsområden: bostadspolitik finans politik urbanekonomi platsbaserad politik lokaliseringsbeslut sysselsättning lokal finanspolitik

Aktuella projekt: Assessing the impact of local property taxation on firm employment and location decisions Identifying horizontal and vertical externalities in local public finance Effects of windfall revenues Evaluating regional industrial policy Brownfield redevelopment

[email protected]

Tel. +358 259 519 506

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Jag har tagit kandidatexamen och vidare till doktorsexamen vid KU Leuven i Belgien. Under studierna har jag också studerat i USA och Kanada samt gästat forskningsinstitut i Österrike och Sverige samt Barcelona. Mitt forskningsområde är offentlig ekonomi samt regional och urban ekonomi. I min doktorsavhandling analyserar jag effekterna av beskattning och understöd dels på den regionala utvecklingen, företagstillväxten och lokaliseringsbesluten, dels på konkurrensen mellan kommunerna.

Utvalda artiklar

Leo Sleuwaegen and Sander Ramboer (2020). Regional competitiveness and high growth firms in the EU: the creativity premium. Applied Economics 52(22): 2325-2338.

Sander Ramboer and Jo Reynaerts (2020). Indecent Proposals: Estimating the Impact of Regional State Aid through EU Guideline Compliance. Regional Science and Urban Economics 82: 103424.