Inverkan av gränser för lån/säkerhet-kvoten på hushållsskuldsättning och bostadsval

Tidpunkt för projektet : 2021 - 2023

Under de senaste tio åren har många länder infört makroprudentiella policyer som riktar sig mot bostadsmarknader och direkt reglerar hushållslån. Inverkan av de policyerna på hushållslån och bostadsval, och deras inverkan på olika socioekonomiska grupper, är inte väl kända. Finska Finansinspektionen införde 2016 en gräns för lån/säkerhet-kvot (LTC) för bostadsskulder.

Byggnader

Vi analyserar inverkan av denna policyförändring på hushållens skuldsättning och bostadsval med hjälp av populationsomspännande mikrodata och data om bostadsaffärer. Vi beskriver lån-till-värde-distributioner för lägenhetsköpare före och efter reformen och uppskattar överskottsmassan (svårhanterlig tät följd) vid LTC-gränserna. Vi analyserar förändringar av socioekonomiska attribut och boendevariabler i närheten av gränserna för att identifiera de socioekonomiska grupper för vilka gränserna var oftare bindande och för att studera effekterna av bostadsval.

Forskningen financieras av: OP Group Research Foundation

Partner: Finlands Bank

Ansvarig forskare: Teemu Lyytikäinen, [email protected], +358 295 519 431

Essi EerolaSander RamboerTeemu Lyytikäinen BostadspolitikOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiTeemu Lyytikäinen