Tuulia Hakola-Uusitalo är VATT:s visstidsanställda forskningsdirektör. Forskningsdirektören ansvarar för forskningsenhetens verksamhet och utveckling.

Innan hon utnämndes till VATT:s forskningsdirektör var hon forskningsdirektör vid Konkurrens- och konsumentverket (2019–2023), chef för strukturenheten vid finansministeriet (2007–2019) och ledande ekonom vid Pensionsskyddscentralen (2003–2007).

Hon disputerade på nationalekonomi och blev doktor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet år 2002. Hennes doktorsavhandlingen behandlade effekten av ekonomiska incitament på tidpunkten för pensioneringen.

Den största delen av Tuulias arbetskarriär har fokuserat på att utveckla den finländska konsekvensbedömningen inom statsförvaltningen. Hon har bland annat inrättat två enheter som utnyttjar forskningsdata i sina konsekvensbedömningar – den ena vid FM och den andra vid KKV.