Respons

Genom att fylla i blanketten på sidan kan ni skicka frågor och kommentarer till VATT informationstjänst. I officiella ärenden kan ni skicka e-post till VATTs registratorskontor [email protected] Svar på förfrågningar kan endast fås om avsändaren uppger sina kontaktuppgifter.

Det här fältet är obligatoriskt. Namn
Det här fältet är obligatoriskt. Organisation
Det här fältet är obligatoriskt. Postadress
Det här fältet är obligatoriskt. Postnummer och -stalt
Det här fältet är obligatoriskt. Land
Det här fältet är obligatoriskt. Telefon
Det här fältet är obligatoriskt. E-postadress
Det här fältet är obligatoriskt. Meddelande