Respons

Genom att fylla i blanketten på sidan kan ni skicka frågor och kommentarer till VATT informationstjänst. I officiella ärenden kan ni skicka e-post till VATTs registratorskontor [email protected] Svar på förfrågningar kan endast fås om avsändaren uppger sina kontaktuppgifter.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.