Respons

Feedback-formulär

Genom att fylla i blanketten på sidan kan ni skicka frågor och kommentarer till VATT informationstjänst. I officiella ärenden kan ni skicka e-post till VATTs registratorskontor [email protected]. Svar på förfrågningar kan endast fås om avsändaren uppger sina kontaktuppgifter.