Terhi Ravaska

Terhi Ravaska

Specialforskare, ED

Forskningsområden: pensioner ojämställdhet pensionssystem toppinkomst jämställdhet mellan könen inkomstfördelning förmåga att arbeta

Aktuella projekt: Työn teon kannustimet työkyvyttömyyseläkkeellä, Osa-aikaeläkkeen vaikutus työssä jatkamiseen ja terveystulemiin

[email protected]

Tel. +358 295 519 453

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Terhi Ravaska är specialforskare på området social trygghet, beskattning och inkomstfördelning. I sin forskning har Terhi granskat optimal beskattning, höginkomsttagare i Finland och det finländska pensionssystemet. För närvarande undersöker hon pensionsreformen år 2005, invalid- och deltidspension samt toppen av inkomstfördelningen i Finland. I sin forskning använder hon finländskt registermaterial.

Terhi arbetade tidigare som äldre forskare vid Löntagarnas forskningsinstitut. Terhi disputerade i ekonomi vid Tammerfors universitet sommaren 2019.