Spetsforskningsenheten för skatteforskning WP1

Tidpunkt för projektet : 2022 - Pågående

WP1, som hör till Finlands Akademis spetsforskningsenhet för skatteforskning 2022–2029, studerar fördelningen av inkomster, tillgångar och hälsa samt de underliggande orsakerna till detta.

Sairaala

WP1 omfattar forskning av beskrivningar av inkomster, hälsotillstånd och tillgångar samt identifiering av de faktorer som påverkar dessa. Närmare exempel på projekten är bland annat en Deaton Review-studie av kollektivavtalens och deras allmänt bindande natur på inkomstfördelningen och sysselsättningen, löneeffekten av företagschocker som utförsäljning till utländsk ägo, inverkan av föräldrarnas socioekonomiska status på barnens hälsogradienter, nedärvning av föräldrarnas kunskaper och färdigheter i olika delar av kunskapsfördelningen samt bostadsförmögenhetens inverkan på beskattningen av den.

Ansvarig forskare: Tuomas Kosonen, [email protected], +358 295 519 440

Essi EerolaTerhi RavaskaToni JuutiTuomas KosonenTuomo VirkolaTuuli Paukkeri Finlands AkademiSpetsforskningsenheten för skatteforskningSpetsforskningsenheten för skatteforskningTuomas Kosonen