Forskningsområden

Våra forskningsinsatser är inordnade under fem tematiska områden och tio forskningsområden. Närmare information om den aktuella forskningen och de senaste publikationerna finns på respektive områdesida.