Forskningssamarbete och öppen vetenskap

econpol europe logo

Vi samarbetar i forskningsprojekt över organisationsgränserna och med både inhemska och utländska partner. Forskare från VATT besöker universitet och forskningsinstitut och samarbetsparter till institutets forskare besöker VATT som seminarietalare eller för längre forskarbesök. Sedan 2017 har VATT bjudit in internationella forskare som har ett omfattande samarbete med institutet i sitt Affiliated researcher-nätverk.

En viktig strategisk partner på Campus Economicum är den nya enheten Helsinki Graduate School of Economics. Sammanslutningen av de ekonomivetenskapliga institutionerna vid Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet bildar ett omfattande kompetenskluster, som tryggar forskarutbildning på området och kan också erbjuda internationella gästforskare en aktiv forskningsmiljö.

VATT hör också till EconPol Europe – European Network for Economic and Fiscal Policy Research, som är ett nätverk av nio ekonomiska forskningsinstitut och universitet i Europa. VATT medverkar också i tvärvetenskapliga RSF-projekt med universitet och andra forskningsinstitut.

VATT osaksi eurooppalaista tutkimusverkostoa
21.6.2017 Nyhet